Za niewypełnienie wymogu utrzymania obszarów proekologicznych, czyli np. brak międzyplonu na polu w określonym terminie, na rolnika może zostać nałożona sankcja polegająca na umniejszeniu płatności, właśnie o dopłatę za zazielenienie.

Za obszary proekologiczne (EFA) uznawane są międzyplony zarówno ścierniskowe jak i ozime, przy czy zdecydowanie te pierwsze cieszą się wśród rolników większym zainteresowaniem. Powodem jest głównie krótszy okres, przez który muszą być utrzymywane na polu.  

Dla przypomnienia międzyplon ścierniskowy, należy wysiać od 1 lipca do dnia 20 sierpnia i utrzymany być musi na polu - co najmniej 8 tygodni. Wysiany dzisiaj musi być zatem utrzymywany do dnia 15 października. Tym samym nie ma już możliwości indywidualnego podejścia jego likwidacji, o czym pisaliśmy wcześniej.

Międzyplony powinny być wysiane jak mieszanki utworzone z co najmniej 2 gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych: zbóż, oleistych, pastewnych, bobowatych drobnonasiennych, bobowatych grubonasiennych oraz miododajnych. Mieszanka uprawiana jako międzyplon nie może być następnie uprawiana jako plon główny w roku następującym po roku jej wysiania. Zakaz ten nie dotyczy poszczególnych gatunków, z których utworzona została mieszanka. Mieszanki złożone z samych gatunków zbóż nie są uznawane za obszar proekologiczny. W uprawach tych nie wolno stosować żadnych środków ochrony roślin, także w formie zapraw.

Warunki do wysiewu międzyplonów są lepsze niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, gdzie susza utrudniała przeprowadzenie jakichkolwiek uprawek. Co jest zauważalne z kolei, w tym roku z uwagi na później ukończone żniwa mniej rolników skorzystało z możliwości wcześniejszego wysiewu międzyplonów. Oznacza to, że tam gdzie muszą być utrzymywane międzyplony do 15 października, a planowane są zboża ozime będą one z tego tytułu wysiane w terminie opóźnionym.