Wybierając gatunki do siewu należy  uwzględnić długość  okresu wegetacji gatunku uprawianego w międzyplonie. Ponieważ jest to czynnik warunkujący powodzenia uprawy.  W warunkach naszego kraju średnia długość okresu wegetacji międzyplonu wynosi 65–90 dni.  Po zbożach wcześnie dojrzewających (jęczmieniu ozimym, życie), jeśli poplon jest wysiewany przed 1 sierpnia, mogą być uprawiane następujące gatunki: bobik, łubin żółty i wąskolisty, groch pastewny, słonecznik, wyka jara, rzepa ścierniskowa, seradela i życica westerwoldzka.

Na glebach lżejszych po życie można uprawiać przykładowe mieszanki (wysiew w kg/ha):

 • •  groch pastewny 100 + łubin żółty 80 + seradela 20
  • groch pastewny 150 + słonecznik 15
  • wyka jara 40 + groch pastewny 120 + łubin żółty 60
  • łubin żółty 130 + seradela 30
  • wyka ozima 40 + łubin żółty 100

  Na glebach mocniejszych można stosować mieszanki o następującym składzie (kg/ha):

·         łubin żółty 100 + groch pastewny 100

·         groch pastewny 150 + słonecznik 15

·         groch pastewny 100 + wyka jara 50  + słonecznik 10

·         groch pastewny 100 + łubin wąskolistny 70+ słonecznik 15

·         groch pastewny 100 + łubin wąskolistny 140

·         bobik 100 +  groch pastewny 100  + słonecznik 15

·         bobik 120 + wyka jara 40 + słonecznik 10

·         bobik 120  + pastewne grochu 40  + łubin wąskolistny 80.