O podpisanym zezwoleniu w uprawie rzepaku ozimego w roku ubiegłym pisaliśmy TUTAJ. Wówczas temat ten wywołał sporo kontrowersji, o ile popierali go rolnicy to już ekoaktywiści - nie. Jan Krzysztof Ardanowski niezrażony tymi sugestiami ponownie podpisał zezwolenie. Stało się to z korzyścią dla producentów rzepaku, bo sytuacja w uprawie tego gatunku jest trudna , a presja szkodników - ogromna.

Modesto 480 FS będzie można stosować od 20 maja do 17 września 2019 r., a Cruiser OSR 322 FS od 1 czerwca do 28 września 2019 r.

Warto bowiem wiedzieć, że zezwolenie czasowe można uzyskać w sytuacjach nadzwyczajnych.

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG nie przewiduje możliwości udzielania przez Komisję Europejską derogacji dla państw członkowskich na obrót lub stosowanie niezatwierdzonych lub objętych ograniczeniami substancji czynnych. Derogacje tego typu (tzw. wyjątkowe zastosowania) stosowane były przez Komisję Europejską w przeszłości, w oparciu o nieobowiązujące już przepisy dyrektywy Rady z dnia 15 lipca 1991 roku nr 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin. Natomiast przepisy rozporządzenia nr 1107/2009, w art. 53, dopuszczają możliwość wydania przez poszczególne państwa członkowskie w sytuacji nadzwyczajnej w ochronie roślin, zezwolenia na wprowadzenia do obrotu na okres do 120 dni środka ochrony roślin w celu ograniczonego i kontrolowanego stosowania – poinformowała nas Małgorzata Książyk, dyrektor biura prasowego w resorcie rolnictwa.

Perspektywy uprawy rzepaku w ostatnich latach znacznie się zmieniły - pogorszyły - o czym pisaliśmy TUTAJ.

- Gradacje szkodników wymagają natychmiastowej reakcji, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo braku możliwości uprawy rzepaku i utraty plonu. Co zdecydowanie wskazuje na wystąpienie sytuacji nadzwyczajnej. Pragnę nadmienić, że tylko stabilna produkcja rzepaku jest rozwiązaniem alternatywnym dla stopniowego uniezależnienia się od importowanej śruty sojowej – poinformowało Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w piśmie uzasadniającym wprowadzenie zezwolenia.

To właśnie na wniosek Zrzeszenia to zezwolenie zostało wprowadzone. Ma ono dotyczyć dwóch zapraw: Modesto 480 FS i Cruiser OSR 322 FS.

Tym razem zezwolenie zostało wprowadzone wcześniej, bo jeszcze w maju i na początku czerwca, a nie jak w roku ubiegłym – 9 i 13 lipca. Tym samym zarówno firmy hodowlano-nasienne, producenci zapraw, dystrybutorzy i sami rolnicy, będą mieli więcej czasu na przygotowanie się do zaistniałej sytuacji.