IOR PIB w Poznaniu na plantacjach buraczanych w Winnej Górze zanotował pierwsze szkodniki w burakach. Na 50 roślin średnio 6-8 były z objawami żerowania pchełek. Ponadto na polu z burakiem cukrowym odłowiono samce osiewnika rolowca i osiewnika skibowca. A na pułapkę pułapkę feromonową odłowiono średnio 3 szt. rolnicy zbożówki. W burakach obserwuję się także początek nalotu mszycy trzmielinowo-burakowej. 

Młode rośliny mogą być wkrótce uszkadzane przez drutowce i pędraki. 

Pchełki są groźne do fazy pierwszych liści właściwych, wygryzają w liściach dziurki o średnicy 2-3 mm. Późniejsze uszkodzenia nie mają większego znaczenia. Mszyce w niewielkich ilościach również nie są groźne. Gdy się namnożą uszkadzają liście sercowe, które na skutek żerowania kurczą się i zwijają brzegi. Mszyce przenoszą także choroby wirusowe.

Warto wybrać się na plantacje buraków i zlustrować je pod kątem szkodników, które w tej fazie rośliny nawet przy średniej gradacji mogą wyrządzić spore szkody.