Wirus żółtej karłowatości jęczmienia (BYDV – Barley Yellow Dwarf Virus) jest najpoważniejszym i najbardziej rozpowszechnionym wirusem zbóż na świecie. Powoduje znaczne straty w uprawach zbóż. Wektorem jego rozprzestrzeniania się są mszyce. W Polsce jest to przede wszystkim mszyca czeremchowo-zbożowa, która dominuje w ogólnej populacji wszystkich gatunków mszyc żerujących na zbożach.

Klimat zmienia zachowanie mszycy

Dlaczego rośnie zagrożenie ze strony chorób wirusowych? (...)