Od kilku lat obserwujemy porażenie zbóż ozimych chorobą wirusową określaną jako żółta karłowatość jęczmienia (BYDV – Barley Yellow Dwarf Virus). Wbrew nazwie choroba występuje we wszystkich gatunkach zbóż: najczęściej dotyczy jęczmienia i pszenicy.

W tym sezonie, wiosną lokalnie notowano dużo objawów tej choroby, co było konsekwencją nasilonych nalotów mszyc, które miały miejsce jesienią. Na porażonych liściach jęczmienia i pszenicy pojawiały się pomarańczowe lub żółte przebarwienia. Zaczynały się one od wierzchołków liści i często mylone były z niedoborami pokarmowymi. Rośliny bardzo wcześnie porażone bywały skarłowaciałe, nie wydawały plonu lub ziarno z porażonych roślin było słabo wykształcone.

Wektorami wirusa są mszyce, które przenoszą patogena w okresie od żniw do wschodów ozimin, żerując na dziko rosnących trawach, samosiewach lub tak jak w tym przypadku na młodych roślinach zbożowych zasianych w międzyplonach. Najwięcej mszyc notuję się w mieszankach z jęczmieniem, nieco mniej w międzyplonach z pszenicą.

W przypadku sprzyjających warunków do rozwoju mszyc mogą one nalatywać na młode rośliny zbożowe infekując je tym groźnym wirusem.

W celu zabezpieczenia roślin w początkowych fazach rozwoju można zastosować zaprawy fungicydowo-insektycydowe: Astep 225 FS i Nuprid Max 222 FS. Dalsza ochrona polega na stosowaniu nalistnych zabiegów zwalczających mszyce wykonywanych w momencie zaobserwowania pierwszych nalotów.