Substancje należące do różnych grup chemicznych mogą mieć taki sam mechanizm działania. Dlatego przy aplikacji substancji czynnej ważna jest rotacja herbicydów pod względem odmiennego mechanizmu działania.

Rotacja herbicydów o różnym mechanizmie działania pomaga zapobiegać uodpornianiu się chwatów na substancje czynne. Jak do tej w naszym kraju stwierdzono 22 gatunki chwastów odpornych na substancje czynne herbicydów.

Substancjami czynnymi wysokiego ryzyka powstawania odporności chwastów są:

  • chlorosulfuron, sulfosulfuron, jodosulfuron metylu, nikosulfuron, tribenuron metylu. Substancje te są pochodnymi sulfonylomocznika;
  • chizalofop-P etylu, fluazyfop-P butylu. Substancje są pochodnymi kwasu arylofenksypropionowego;
  • pinoksaden, należy do grupy chemicznej fenylopirazolinionów;
  • piroksysulam należy do grupy chemicznej triazolopirymidyn.