• Susza i upały w okresie kwitnienia kukurydzy zakłóciły proces zapłodnienia kolb.
  • Na tym etapie redukcja plonu jest nieodwracalna.
  • Zjawisku zapobiegać można poprzez takie działania agrotechniczne, które zwiększą tolerancję roślin na stresy.

Najgorsze warunki na kwitnienie

W przypadku widocznej na zdjęciu kukurydzy obserwowane zjawisko jest najpewniej efektem problemów z zapyleniem na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych. Wiele plantacji kukurydzy zasianych w typowym terminie (koniec kwietnia-początek maja) weszło w fazę kwitnienia w bardzo niesprzyjającym okresie. Susza i ekstremalnie wysokie temperatury na znacznym obszarze kraju negatywnie odbiły się na rozwoju roślin. Stres wodny i termiczny obniżają żywotność pyłku. Deficyt wody może także doprowadzić do "rozminięcia się" terminów wyrzucania znamion i wytwarzania pyłku. W konsekwencji dochodzi do zakłócenia procesu zapłodnienia. Im słabiej zapłodniona kolba, tym mniej ziarniaków, które w charakterystyczny sposób są przypadkowo rozproszone po całej kolbie. Te ziarna, które zostały wykształcone, nie zrekompensują zwiększoną masą tysiąca ziaren strat w plonie, zwłaszcza jeżeli niekorzystne warunki będą postępować.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Słabe zaziarnienie kolb wywołane stresem termicznym i wodnym dość łatwo rozpoznać, choć problemy z wypełnieniem kolb ziarniakami mogą być także skutkiem niedoboru składników pokarmowych. Ważną rolę odgrywają tutaj cynk, bor, mangan, molibden, miedź, ale również pozostałe makro- i mikroelementy. Obecnie, już po kwitnieniu kukurydzy, warunki pogodowe nie uległy poprawie. Deficyt wody postępuje, a temperatura niemal codziennie przekracza 30°C, co silnie odbija się na rozwoju roślin. Można się także spodziewać zakłóceń w dostarczaniu składników pokarmowych do ziarniaków. Część ziarniaków zacznie zasychać.

Czy można obronić rośliny?

Gdy na kolbach obserwujemy już słabe zaziarnienie, straty plonu są nieuniknione. W przyszłości efektom niekorzystnych warunków możemy jedynie próbować w pewnym stopniu zapobiegać poprzez dopasowaną agrotechnikę. Warto zwrócić uwagę na odmiany lepiej znoszące czynniki stresowe, starannie odchwaszczać plantację i nie przesuszać nadmiernie gleby zbyt intensywną uprawą, a także zadbać o zaopatrzenie roślin we wszystkie niezbędne składniki pokarmowe.