W tym:
• Zboża i rośliny strączkowe zebrano 39,1 miliona ton z powierzchni 9,9 miliona hektarów lub 99,7 proc. przewidywanej powierzchni, ze średnią wydajnością 3,93 t / ha;

• Gryki zebrano 6,0 tys. ton z powierzchni 5,0 tys. hektarów lub 8 proc. przewidywanej powierzchni, przy średniej wydajności 1,18 t / ha;

• Prosa zebrano 50 tysięcy ton z powierzchni 27 tysięcy hektarów, czyli z 30% proc. planowanego areału, przy średniej wydajności 1,81 t / ha.

Ponadto słonecznik zebrano z powierzchni 81 tysięcy hektarów w ilości 121 tysięcy ton, przy średniej wydajności 1,49 t / ha.

Najwyższe średnie plony zbóż i roślin bobowatych w gospodarstwach były w obwodach chmielnickim – 5,50 t / ha, czerkaskim – 5,47 t / ha, winnickim – 5,44 t /ha i tarnopolskim – 5,05 t /ha.

Najwięcej zboża zebrali rolnicy w obwodzie odeskim i zaporoskim - po 3,1 miliona ton, charkowskim - 2,9 miliona ton, dniepropietrowskim - 2,7 miliona ton, mikołajowskim - 2,6 miliona ton.