W szczególności obszary zasiane pszenicą wyniosły 119 tys. ha, jęczmieniem - ponad 1 mln ha i kukurydzą - 2,4 mln ha.

Obszary obsiane nasionami słonecznika wyniosły 3,2 mln ha, a soją - 237 tys. ha.
Ponadto ukraińscy rolnicy zasiali buraki cukrowe na 199 tys. ha.