Po pojawieniu się chrząszczy na zbożach, samice składają jaja na górnej stronie blaszki liściowej, których liczba w sprzyjających warunkach może wynieść nawet do 300. Wysoka populacja chrząszczy, prognozuje problem wystąpienia dużej ilości żerujących larw, które wylęgają się z jaj średnio po dwóch tygodniach.

Szkodliwość larw skrzypionki

Stadium larwalne stanowi największe zagrożenie dla łanów zbóż. Po kilku dniach żeru na liściach dolnych zbóż, przechodzą one ku liściom flagowym i podflagowym. Szkodliwość larw jest nasilona, gdyż intensywnie żywią się górną skórką i tkanką miękiszową wzdłuż nerwów liścia, a pozostająca skórka dolna zasycha. Larwy, które masowo pojawią się na liściach potrafią zredukować powierzchnię asymilacyjną liścia flagowego i podflagowego do 50–80%. Ich obecność zaobserwować można, poprzez charakterystycznie wygryzione podłużne okienka.

Wielu rolników jest obecnie w okresie planowania zabiegu T-2. Warto, do cieczy roboczej dodać insektycyd. Skrzypionka jest wrażliwa praktycznie na wszystkie substancje czynne, także na pyretroidy. 

W większym stopniu narażone na żerowanie larw skrzypionki, są zboża jare. Szkodnik chętnie je odwiedza ze względu na większą delikatność roślin. Próg ekonomicznej szkodliwości jest tu niższy, niż w przypadku ozimin i wynosi on 0,5-1 larwy na jednym źdźble: jęczmienia jarego, pszenicy jarej, pszenżyta jarego i owsa.

Larwa skrzypionki z charakterystycznymi śladami żerowania na liściu pszenicy ozimej, Fot.KM
Larwa skrzypionki z charakterystycznymi śladami żerowania na liściu pszenicy ozimej, Fot.KM

Ograniczanie występowania skrzypionek

Metody naturalne pomagają ograniczyć zwiększone występowanie tego szkodnika. Zalecane jest stosowanie izolacji uprawianego zboża od łąk, nieużytków i innych gatunków zbóż, gdyż występowanie skrzypionek w tym „sąsiedztwie” będzie bardziej powszechne. Zwracajmy uwagę na wrogów naturalnych szkodników.

Ważny element stanowi odchwaszczanie (na jednoliścienne) i nawożenie upraw, które daje szanse roślinie głównej na optymalny rozwój.

Spośród metod ochrony chemicznej dostępne są tylko preparaty oparte na pyretoridach. Po przekroczeniu progów szkodliwości (1-2 larwy na 1 źdźble pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta) zwalczanie larw jest zalecane w początkowym okresie wylęgu. Optymalne działanie pyretoridów jest możliwe do temperatury poniżej 20°C, jednak już w przyszłym tygodniu mają być one wyższe.

Warto wykonać zabieg łączony w celu zminimalizowania kosztów jego przeprowadzenia. Stosując środki zwalczające szkodniki, łączyć je można z nawozami dolistnymi oraz z ochroną fungicydową