Od 1 grudnia 2013 roku w Unii Europejskiej weszły w życie przepisy o zakazie stosowania trzech insektycydów z grupy neonikotynoidów: tiametoksamu, imidaklopridu i klotianidyny. Oznacza to, że już kolejny rok rzepak nie będzie mógł być zaprawiony i ochroniony tymi substancjami. Obowiązuje bowiem dwuletni zakaz ich stosowania.

Oficjalnej decyzji co będzie dalej ze strony Komisji Europejskiej nadal nie ma. Martwi jednak fakt, że w dobie zakazu skuteczne w ochronie rzepaku substancje czynne z grupy neonikotynoidów nie mają w tej chwili żadnych zamienników na rynku. Jak dotąd wiodący producenci środków ochrony roślin nie zarejestrowali nowych zapraw. Oznacza to, że ponownie może powstać problem ze zwalczaniem pchełek, śmietki, gnatarza, tantnisia, chowacza galasówka i innych szkodników żerujących w okresie wschodów.

Producentom rzepaku pozostają tylko insektycydy stosowane nalistnie, a ich skuteczność w dużej mierze zależy od terminu ich aplikacji. Należy jednak spodziewać się, że szkodniki w tym sezonie dadzą o sobie znać. Wyższa temperatura oraz skąpe opady sprzyjają ich masowemu występowaniu.

Niestety wybór preparatów, a tym bardziej substancji czynnych do ochrony rzepaku przed szkodnikami jesiennymi jest nadal bardzo wąski. To zawęża możliwości skutecznej ochrony, a co więcej grozi powstaniem zjawiska odporności. Taka sytuacja niestety także zmusza rolników do sięgania po nielegalne rozwiązania.

Przejrzyjmy listę zarejestrowanych preparatów na szkodniki jesienne. Do wyboru mamy zaledwie 8 preparatów i nie wszystkie posiadają stosowną adnotację dla poszczególnych gatunków szkodników.
Największy wybór mamy w przypadku zwalczania pchełek, choć zarejestrowane są tylko 2 substancje z grupy pyretroidów. Aż 6 z nich zawiera deltametrynę: Agria - Deltametryna 2,5 EC, Decis 2,5 EC, Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW, Khoisan 25 EC, Patriot 100 EC oraz 1 zawierający lambda-cyhalotrynę - Sparviero.

Wspomniane wyżej Decis Mega 50 EW oraz Delta 50 EW posiadają stosowną rejestrację do zwalczania gnatarza rzepakowca oraz mszycy kapuścianej.

Do zwalczania mszyc można także użyć preparatu Pyrinex Supreme 262 ZW, który oprócz substancji z grupy pyretroidów: beta-cyflutrynę zawiera także substacje z grupy fosfororganicznej: chloropiryfos.
Niestety nadal nie ma preparatów zezwalających na stosowanie ich w przypadku występowania chowacza galasówka, tantnisia krzyżowiaczka czy śmietki kapuścianej. Lokalnie w zeszłym sezonie wyrządzały one poważne szkody w rzepaku. Należy jednak pamiętać, że wyżej wymienione preparaty ograniczają także rozwój tych szkodników.