W 2020 r. doświadczeniem objęto 10 odmian, w tym 7 polskiej hodowli, 2 niemieckiej i 1 z Niderlandów. Plon ogólny wzorca (tj. średni ze wszystkich odmian objętych doświadczeniem) był wysoki i wyniósł 490 dt/ha. W poprzednim roku było to 366 dt/ha, 2 lata wcześniej 444 dt/ha, a przed 3 laty 512 dt/ha. W omawianym okresie plon handlowy wzorca wyniósł odpowiednio: 460, 339, 415 i 484 dt/ha.

Najplenniejszymi odmianami były:
- Bohun - wyhodowana przez Hodowlę Ziemniaka Zamarte i wpisana do Krajowego Rejestru w 2014 r.;
- Michalina - wywodząca się również z Hodowli Ziemniaka Zamarte, a wprowadzona do Krajowego Rejestru w 2010 r.;
- Ignacy - wyhodowana w Pomorsko-Mazurskiej Hodowli Ziemniaka z siedzibą w Strzekęcinie i wpisana do Krajowego Rejestru w 2006 r.

Wszystkie pozostałe odmiany plonowały na poziomie, lub poniżej wzorca.