Optymalizacja kosztów w produkcji rolniczej jest jednym z kluczowych elementów dobrego zarządzania gospodarstwem. By móc skutecznie to robić, należy zbierać wszelkie informacje o prowadzonej produkcji. Jednak surowe dane wymagają odpowiedniego przetworzenia, aby móc je analizować i wyciągać właściwe wnioski. W celu kontrolowania tych procesów przydatne są narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji, w tym ostatnio bardzo modne, ale i jednocześnie coraz bardziej zaawansowane systemy z mobilnym dostępem. Dzięki nim analiza danych staje się prostsza i bardziej wiarygodna. Czy w tym zakresie ma także coś do zaoferowania firma Agrii, o to zapytaliśmy między innymi dyrektora zarządzającego firmy – Leszka Skrzypczyka.

O nowym systemie rolnictwa precyzyjnego, które zamierza wkrótce udostępnić firma Agrii, opowiedział dyrektor zarządzający firmy - Leszek Skrzypczyk, fot. W. Denisiuk
O nowym systemie rolnictwa precyzyjnego, które zamierza wkrótce udostępnić firma Agrii, opowiedział dyrektor zarządzający firmy - Leszek Skrzypczyk, fot. W. Denisiuk

"Farmer": Wielu rolników zastanawia się, w jaki sposób mogą zoptymalizować swoją produkcję, by była ona bardziej wydajna i jednocześnie generowała niższe koszty. Co Pana zdaniem może pomóc rolnikom ten cel osiągnąć?

Rynek rolniczy jest to rynek specyficzny, w którym zachodzi bardzo dużo zmian. Narażony jest nieustannie na dwa główne ryzyka: przyrodnicze i ekonomiczne. Jeśli do tego dołożymy wszelkie regulacje prawne i ograniczenia, jakie są nałożone na współczesne rolnictwo, okazuje się, że prowadzenie działalności rolniczej dla przeciętnego rolnika staje się obecnie bardzo dużym i trudnym wyzwaniem. By jednak produkcja rolnicza mogła być rentowna i opłacalna, musi być wydajna i generować jak najniższe koszty – musi być zoptymalizowana. W tym celu rolnik potrzebuje pewnych narzędzi wspomagających jego decyzje. Rolnik powinien być także otoczony racjonalnymi i rzetelnymi partnerami biznesowymi. Dlatego my w Agrii pracowników, którzy kontaktują się z rolnikami, nazywamy mianem doradców, w których bardzo mocno inwestujemy i którzy mają dużą wiedzę na temat rolnictwa. Doradca taki ma kontakt z rolnikiem przynajmniej kilka razy w sezonie. Jednocześnie dbamy o to, by między rolnikiem, doradcą a naszą firmą zaistniało partnerstwo i współpraca oparte na wiedzy i zaufaniu. W końcu obie strony są od siebie mocno zależne.

Zazwyczaj to wszelkie innowacje pomagają zoptymalizować produkcję. Czy firma Agrii ma do zaoferowania swoim klientom coś z tego zakresu?

Pojęcie "innowacja" w rolnictwie można rozumieć w bardzo szerokim ujęciu. To chociażby nowe technologie uprawy, nowe substancje czynne czy postęp hodowlany. Agrii  pragnie dawać rolnikom swobodny dostęp do jak największej części z nich. Ma do zaoferowania wiele innowacyjnych produktów. Są to najnowsze odmiany roślin, środki ochrony czy nawozy. Chcemy także podążać w kierunku cyfryzacji rolnictwa. Dlatego pragniemy zaoferować zupełnie nowy sposób zarządzania gospodarstwem. Wkrótce zamierzamy udostępnić system RHIZA, wyznaczający nowy standard przy wspieraniu decyzji podejmowanych przez rolnika.

Czym zatem od innych tego typu produktów będzie się wyróżniać system RHIZA?

Owszem, na rynku jest już kilka produktów, które dostarczają różnych możliwości. Jednak RHIZA wprowadza nowy standard w doradztwie. Bazą do generowania informacji, a następnie tworzenia rekomendacji będą zgromadzone szczegółowe dane o glebie, profesjonalne zdjęcia satelitarne oraz systemy pogodowe.

Dokładniej, będą to zebrane informacje na temat zasobności gleby w składniki pokarmowe. W to wszystko będzie wpleciona analiza pogody, zarówno w postaci przetworzenia zgromadzonych do danego momentu danych meteorologicznych, poprzez analizę obecnej sytuacji pogodowej, jak i przedstawienie pewnych danych w kontekście prognozy długoterminowej. Tego typu narzędzie może kojarzyć nam się tylko z optymalizowaniem nawożenia. Jest to jednak coś więcej. Dzięki aplikacji będzie można odczytać nawet wilgotność i temperaturę gleby, co może okazać się bardzo przydatne podczas wyznaczania terminu siewu roślin. Wartość ta będzie określana na podstawie zarówno danych lokalnych, jak i tych pozyskanych dzięki satelitom, by uzyskać najbardziej dokładne pomiary. Dzięki niej będziemy mogli także obserwować wszelkie niepokojące zmiany na polu, by móc po takiej informacji np. skontrolować dany fragment pola pod kątem występowania szkodników, chorób czy innych problemów agrotechnicznych. Pozwoli to zatem na podejmowanie decyzji co do słuszności wykonania np. zabiegu ochronnego. System precyzyjnego rolnictwa możemy także wykorzystywać do określana faz rozwojowych roślin, stopnia przezimowania plantacji oraz innych problemów pojawiających się w łanie, np. oceny stanu wschodów roślin.

Im dłużej rolnik będzie korzystał z systemu RHIZA, tym lepiej poznaje on jego pola. Dzięki archiwizacji starszych danych, można prowadzić porównania i kalkulacje wieloletnie. Dzięki zebranym informacjom połączonym z użyciem zaawansowanych algorytmów, będzie można wyszacować i następnie wykorzystać pełen potencjał przyszłych plonów. Jako całość będzie to tworzyć solidną bazę do zarządzania gospodarstwem.

Kiedy zamierzacie udostępnić ten system rolnikom?

Prace przygotowawcze do wdrożenia tego systemu trwają w Polsce już ponad rok. Pierwsze próby w naszym kraju były przeprowadzone w 2018 r. Warto tu jednak zaznaczyć, że system skutecznie działa już w innych krajach, np. w Wielkiej Brytanii. Mamy już grono wybranych rolników, u których monitorujemy w sumie kilkadziesiąt tysięcy ha. RHIZA w Polsce zostanie uruchomiona w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy. Jej instalacja będzie możliwa na wszystkie urządzenia mobilne. Dostęp do niej będzie miał rolnik, jak i współpracujący z nim doradca Agrii.

Wywiad ukazał się w marcowym wydaniu miesięcznika "Farmer"