Sesja Agrotechnika rozpocznie się o godz. 11:30 i z krótką przerwą potrwa do 14:15. W obu częściach grono ekspertów wygłosi wykłady, prezentacje, oraz weźmie udział w dyskusjach dotyczących najbardziej nurtujących obecnie branżę kwestii. To już ostatnia szansa na rejestrację, która jest otwarta do dzisiaj, do godziny 15.00

Sprawdź agendę!

Zarejestruj się!

Nawożenie: gorący temat

W pierwszej części sesji agrotechnicznej położymy nacisk na kwestie związane z nawożeniem roślin uprawnych w obliczu trudnej sytuacji na rynku nawozów. Postaramy się odpowiedzieć na pytania: czy w obecnych czasach bardziej opłaca się pracować nad uzyskaniem najwyższego możliwego plonu, a może szukać jak największych oszczędności? Jak ustalić dawkę azotu i kiedy ją podać, by uzyskać najlepszy, a jednocześnie uzasadniony ekonomicznie efekt plonotwórczy? Jak ograniczyć wpływ czynników, które redukują plony i utrudniają pobieranie składników pokarmowych przez rośliny?

Ceny nawozów boleśnie uświadamiają nam, że nie możemy pozwolić sobie na straty drogiego azotu - musimy za to zapewnić maksymalną efektywność jego wykorzystania przez rośliny. Służyć temu ma inhibitor ureazy - wynalazek który w minionym sezonie wzbudzał wśród producentów rolnych wiele pytań i wątpliwości. Podczas naszego spotkania pochylimy się nad wpływem inhibitora ureazy na skuteczność nawozów mocznikowych.

Niepewna przyszłość ochrony roślin

Kolejna kwestia, w której obecnie pojawia się coraz więcej niewiadomych, to przyszłość ochrony roślin. Z upływem czasu tracimy kolejne substancje czynne, dla których brak na horyzoncie sensowych alternatyw. Czy polskich i europejskich rolników czeka przyszłość bez pestycydów? Podczas drugiej części sesji Agrotechnika wspólnie rozważymy, jakie rozwiązania mogą je zastąpić.

Przyszłością mają stać się biologiczne środki ochrony roślin, które albo zastąpią niektóre środki ochrony roślin całkowicie, albo będą wykorzystywane wraz z nimi w tzw. rozwiązaniach hybrydowych. Ma to pozwolić na znalezienie kompromisu między nowoczesnym i opłacalnym rolnictwem, a troską o środowisko. Zaproszeni eksperci przedstawią te już obecne na rynku, jak i najbardziej obiecujące rozwiązania do biologicznej ochrony roślin.

Jednocześnie nie możemy zapominać o tym, że także producenci środków ochrony roślin nie ustają w pracy nad nowymi rozwiązaniami, które sprostają zarówno oczekiwaniom rolników, jak i wymogom Zielonego Ładu oraz rolnictwa zrównoważonego. Podczas sesji Agrotechnika dowiemy się, jak nowoczesne środki ochrony roślin łączą skuteczne działanie z troską o środowisko.

Coraz większa odpowiedzialność spoczywa na hodowli

W genetyce kryją się odpowiedzi na wiele problemów dzisiejszej produkcji rolniczej. Hodowla roślin działa obecnie na wielu płaszczyznach, musi bowiem znaleźć rozwiązania, które jednocześnie zapewnią wysoką zdrowotność roślin, efektywne wykorzystywanie składników pokarmowych i tolerancję na niesprzyjające warunki środowiska. Na konferencji dowiemy się, jak na te wyzwania odpowiada hodowla rzepaku.

Warto rozmawiać

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie to przede wszystkim okazja do spotkania całej branży rolniczej i wymiany doświadczeń zarówno od strony praktycznej, naukowej, jak i produktowej. Ważnymi punktami w naszej sesji agrotechnicznej będą zatem dyskusje i debaty:

  • Wysokie ceny nawozów a plon rzepaku – jak podejść do nawożenia?
  • Biologiczne środki ochrony roślin i hodowla roślin
  • Efektywne wykorzystanie nawozów i pestycydów w produkcji roślinnej. Od schematyzmu do elastyczności

Bądźcie z nami!