W mnogości odmian kukurydzy dostępnych na rynku łatwo się pogubić. Dzięki rozwojowi hodowli gatunek ten może być uprawiany niemal na każdym rodzaju gleb w różnych częściach Polski, z przeznaczeniem na ziarno lub kiszonkę. Naprzeciw oczekiwaniom rolników wyszła firma Syngenta, oferując Seed Selector, narzędzie ułatwiające wybór odmiany kukurydzy, które w przyszłości będzie rozszerzane o kolejne gatunki.

Dobór odmiany do konkretnego stanowiska

Rozwiązanie firmy Syngenta działa w oparciu o dane glebowe zbierane od lat w całej Polsce, wyniki doświadczeń w różnych lokalizacjach, a także przekazane przez rolnika informacje odnośnie oczekiwanego poziomu plonowania. Co ważne, w przyszłości planowane jest rozszerzenie o kolejne gatunki, jak słonecznik czy rzepak.

- Seed Selector jest narzędziem cyfrowym, które pomaga rolnikowi wybrać odmianę, która z dużym prawdopodobieństwem będzie najlepiej plonowała na jego polu. W tej chwili narzędzie jest przystosowane do rekomendacji w kukurydzy, natomiast ma być rozwijane o kolejne gatunki, takie jak słonecznik czy rzepak, ale również zboża. Rolnik oprócz tego, że wskazuje pole, na którym chce uprawiać kukurydzę, to jeszcze podaje oczekiwany plon, czy on ma być z zakresu średniego, czy wysokiego – mówi Łukasz Bojkowski.

Więcej informacji w wideo poniżej.