W dniu 17 sytcznia 2017 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych w kadencji 2017-2020, poświęcone odmianom zbóż jarych.

Komisja ds. rejestracji odmian roślin zbożowych pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego Rejestru następujących odmian:

Pszenica zwyczajna jara

• Frajda - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
• Jarlanka - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR

Jęczmień jary

• Accordine - odmiana typu browarnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
• Airway - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
• Bente - odmiana typu browarnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
• Esma - odmiana typu browarnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
• Ovation - odmiana typu browarnego; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce
• Ramzes - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
• Teksas - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
• Xanthe - odmiana typu browarnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

Owies zwyczajny

• Armani - odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
• Kozak - odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
• Monsun - odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.