Odmiany bardzo wczesne:
- Denar,
- Lord,
- Miłek,
- Viviana,
- Impala.

Odmiany wczesne:
- Owacja,
- Vineta,
- Cyprian,
- Bellarosa,
- Michalina.

Odmiany średnio wczesne:
- Tajfun,
- Satina,
- Cekin.

Odmiana średnio późna:
- Jelly.