• Podczas Agro Show w Bednarach przedstawiciele COBORU podkreślali, jak istotny dla uzyskiwania zadowalających plonów jest dobór odmiany.
  • Hodowla Ziemniaka Zamarte zwróciła uwagę na 4 nowe odmiany bardzo wczesne: Surmia, Nasturcja, Piwonia, Werbena.
  • Według Hodowli Roślin Smolice nowe odmiany kukurydzy muszą łączyć przystosowanie do lokalnych warunków klimatyczno-glebowych i wysoki potencjał plonowania.

Dobór odmiany to podstawa

Zanim jeszcze przejdziemy do przedstawienia konkretnych odmian, promowanych przez firmy hodowlano-nasienne na Agro Show, warto przytoczyć słowa dr. inż. Michała Rębarza z Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), który w rozmowie z "Farmerem" podkreślał, jak istotnym czynnikiem dla sukcesu produkcji roślinnej ma dobór odpowiedniej odmiany.

- Wybór odmiany odpowiada za 30 proc. plonu. Jej dobór do lokalnych warunków nic nas nie kosztuje, tymczasem w zależności od rejonu dana odmiana może zadecydować o sukcesie bądź porażce uprawy - tłumaczył nasz rozmówca.

Hodowla ziemniaka musi odpowiadać na wymogi konsumentów

Odwiedzając stoiska firm hodowlano-nasiennych podczas Agro Show w Bednarach mieliśmy okazję do rozmowy z przedstawicielką Hodowli Ziemniaka Zamarte, panią Anną Piotrzkowską.

Według ekspertki tegoroczny plon bulw ziemniaka w niektórych lokalizacjach będzie niski bądź średni ze względu na fakt, iż opady deszczu występowały lokalnie i rośliny w wielu rejonach kraju mocno odczuły okresowy niedobór wody. Jednocześnie Anna Piotrzkowska podkreśliła, iż można spodziewać się wysokiej jakości plonu bulw. Wśród topowych odmian Hodowli Ziemniaka Zamarte, które sprawdziły się tego roku, nasza rozmówczyni wymieniła odmiany: Surmia, Werbena, Piwonia, Denar, Michalina oraz Jurek, a ze skrobiowych - Kuba. Hodowla Ziemniaka Zamarte promowała podczas Agro Show nowości: odmiany bardzo wczesne Nasturcja i Piwonia.

Według ekspertki bardzo ważnym kierunkiem w hodowli ziemniaka jest uzyskanie nowych odmian z grupy bardzo wczesnych, pozwalających na szybki zbiór plonu - po 40 dniach od wschodów. Hodowla dąży do otrzymania odmian jakościowych, do mycia, o gładkiej skórce i płytkich oczkach, charakteryzujących się jednocześnie smakowitością.

- Hodowla musi odpowiadać na potrzeby konsumentów, którzy bulwy wybierają na podstawie oceny wizualnej. Bardzo ważne jest jednak także to, by kupować ziemniaki, kierując się typem kulinarnym - mówiła Anna Piotrzkowska.

Polska kukurydza górą?

Z panem Łukaszem Wójcikiem z Hodowli Roślin Smolice rozmawialiśmy na temat hodowli i uprawy kukurydzy. Według naszego rozmówcy rok 2021 ze względu na zadowalające zaopatrzenie roślin w wodę był dla kukurydzy udany. Szczególnie dobrze wśród odmian ze Smolic sprawdził się Rosomak. Wśród nowości proponowanych przez HR Smolice na przyszły sezon Łukasz Wójcik wymienił odmiany: Perseus (FAO 250), Wawel (FAO 230-240), Mieszko (FAO 230), Sobieski (FAO 220).

- Polskie odmiany kukurydzy są przystosowane do polskich warunków i typowych dla naszego kraju warunków stresowych, takich jak susze i słabe stanowiska. Hodowla cały czas dąży do dalszej poprawy genetyki, tak by nowe odmiany jeszcze lepiej sprawdzały się w lokalnych warunkach klimatyczno-glebowych, wykazując się jednocześnie wysokim potencjałem plonowania - tłumaczył Łukasz Wójcik w rozmowie z "Farmerem".