Z okazji 15-lecia uprawy zmodyfikowanej genetycznie (GM) kukurydzy w Unii Europejskiej Fundacja Antama opublikowała raport "15 lat uprawy kukurydzy Bt w Hiszpanii: ekonomiczne, społeczne i środowiskowe korzyści" przygotowany przez dr Laura Riesgo. Raport ten to analiza korzyści uzyskanych przez Hiszpanię z wprowadzenia uprawy kukurydzy Bt. Jest to badanie, które ocenia i wylicza korzyści z wpływu biotechnologii rolniczej na poziomie gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

W raporcie stwierdzono, że wprowadzenie kukurydzy Bt pozwoliło Hiszpanii zmniejszyć import kukurydzy o ponad 853 tysięcy ton w latach 1998 - 2013, co w konsekwencji pozwoliło zaoszczędzić 156 milionów euro. To znaczący wkład do bilansu handlu zagranicznego Hiszpanii, który wykazuje deficyt w handlu tą uprawą.

W ciągu ostatnich 15 lat dzięki uprawie kukurydzy Bt w Hiszpanii plony zwiększyły się o 853 201 ton. Do uzyskania takiego wyniku konwencjonalnymi metodami należałoby znacząco zwiększyć powierzchnię uprawny oraz zużycie wody o dodatkowe 490,126 tysięcy m3. Ta ilość wody odpowiada zapotrzebowaniu 59 miast zamieszkałych przez 10 000 mieszkańców każde.

Generalnie uprawa kukurydzy Bt w Hiszpanii pozwoliła zmniejszyć zużycie wody o 1 041 mln m3 w ciągu ostatnich 16 lat. Ponadto Kukurydza Bt pozwoliła na zmniejszenie emisji o 662 937 ton CO2 w Hiszpanii, co oznacza że uprawa kukurydzy Bt skompensowała emisję CO2 przez 22 394 samochodów w ciągu roku.

Główne korzyści ekonomiczne stojące za wprowadzeniem kukurydzy Bt to niższe koszty produkcji. Wynika to z mniejszej liczby oprysków pestycydami, kosztów zabiegów, częstości występowania fumonizyny (mikotoksyny) w kukurydzy i redukcji strat spowodowanych przez omacnice prosowiankę. Ponadto kukurydza Bt ma mniejszy wpływ na faunę i florę np. na populację pożytecznych gatunków owadów. Średni poziom plonów wynosi pomiędzy 7,38 - 10,53 proc., w zależności od powierzchni i nasilenia zarażenia szkodnikami.

Przychody z uprawy kukurydzy Bt wynikają głównie z dodatkowych korzyści ekonomicznych, dzięki którym rolnik zmniejsza koszty uprawy w stosunku do uprawy konwencjonalnej. Ta różnica może wynosić do 147 euro z hektara, w zależności od obszaru uprawy i danego roku. Oprócz korzyści ekonomicznych kukurydzy Bt, rolnicy również zwracają uwagę na łatwość zarządzania taką uprawą.

Krótko o dr Laura Riesgo

Dr Riesgo otrzymała tytuł doktora ekonomii (2004) oraz specjalne wyróżnienie za pracę doktorską (2007) Uniwersytetu w Oviedo. Obecnie jest profesorem ekonomii stosowanej na Uniwersytecie Pablo de Olavide. Wcześniej była pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Valladolid (2001-2002) oraz w Instytucie Studiów Perspektyw Technologicznych (IPTS) Komisji Europejskiej (2009-2011).

Opracowała ona kompleksowy program badawczy na temat zagadnień związanych z ekonomią, rolnictwem, zasobami naturalnymi, zrównoważonym rolnictwem oraz ekonomicznymi skutkami upraw genetycznie modyfikowanych. Badania te przyniosły szereg publikacji: 18 artykułów w czasopismach międzynarodowych, 3 artykułów w czasopismach krajowych i 7 rozdziałów książki.