Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań to jeden z czterech filarów strategii Bayer CropScience. Plany inwestycyjne w latach 2011-2016 są imponujące i wynoszą 7 mld euro, z czego 5 mld euro zasili badania i rozwój w zakresie hodowli, nasiennictwa, chemicznej i biologicznej ochrony upraw. Aby zaspokoić rosnące globalne zapotrzebowanie na produkty rolne, firma zainwestuje 2 mld euro w nowe zdolności produkcyjne, zwłaszcza w nasiennictwie.

Trzeba wiedzieć, że problem wyżywienia świata staje się coraz poważniejszy. Z każdą sekundą przybywa mieszkańców planety, zwiększa się też w zastraszającym tempie zużycie wody. Natomiast spada obszar upraw w hektarach na osobę.
Dlatego firma inwestuje w nowe rozwiązania. Wśród nich jest projekt uruchomienia stacji hodowli odmian rzepaku.

Stację zlokalizowano w okolicach Poznania, w pobliżu 13 000 poletek doświadczalnych. Bayer będzie tam testował nowe odmiany rzepaku pod kątem wysokości plonu oraz zimotrwałości - cech bardzo istotnych dla rolników w tej części Europy. Stacja hodowlana będzie pracować na potrzeby całej Europy Centralnej i Wschodniej.

Bayer CropScience, uczestnicząc we wszystkich ogniwach łańcucha wartości w rolnictwie - od nasion po półkę sklepową chce wspierać rozwój rolnictwa zrównoważonego. Firma prowadzi działania z zakresu bezpieczeństwa produktu. W Polsce jest to kampania „Grunt to bezpieczeństwo", która w 2013 roku będzie poświęcona problemowi nieoryginalnych produktów na polskim rynku środków ochrony roślin.