Bingo jest nie tylko bardzo plenne. Ziarno jest grube, dorodne, czego dowodem jest najwyższa ze wszystkich odmian wartość MTN. Równocześnie odznacza się najniższym ze wszystkich odmian udziałem łuski (22,9 proc.).