Celem projektu jest promocja najwyższej jakości zaprawiania wśród firm produkujących kwalifikowany materiał siewny, oraz wyróżnianie firm spełniających następujące kryteria:
- ilość substancji czynnej na ziarnie (minimum 90 proc. próbek musi zawierać optymalny poziom substancji aktywnej na ziarnie – 85-115 proc.),
- ilość wolnego pyłu w teście Heubach’a (95 proc. próbek musi mieścić się w wyznaczonym przez ESTA przedziale do 4 g pyłu na 100 kg ziarna).

Warto wiedzieć, że ilość próbek poddanych kontroli w laboratorium powinna stanowić nie mniej niż 10 proc. ilości zaprawianych partii ziarna (3 tys. ton = 100 partii - minimum 10 proc. = 10 próbek). Próbki muszą być pobierane zgodnie z zaleceniami pracownika firmy Syngenta.

Laureaci projektu mają prawo do posługiwania się Znakiem Jakości Syngenta przez okres jednego roku od dnia jego otrzymania (certyfikat potwierdzający wyróżnienie oraz znak graficzny). Znak jakości ma charakter prestiżowy. Przedsiębiorca nie może czerpać bezpośrednich korzyści majątkowych z używania znaku.