Uprawa kukurydzy MON810 (jedynej dopuszczonej odmiany transgenicznej do purawy w UE) podzieliła wiele krajów wspólnoty. Niektóre kraje zabroniły jej uprawy, mimo że Komisja Europejskja podważyła prawomocność wprowadzonych zakazów. Komisja podejmuje odpowiednie kroki przeciwko rządom krajów, które nie stosują się do przyjętego i zaakceptowanego prawa wspólnotowego.

Ta odmiana kukurydzy transgenicznej została dopuszczona w Niemczech do komercyjnej uprawy w 2005 roku. Minister Isle Aigner oświadczyła publicznie, że zakaz jest oparty wyłącznie na przesłankach naukowych, a nie politycznych. Ponadto dodała, że był to wyjątkowy przypadek, a nie instrumentalna decyzja przeciwko uprawie roślin genetycznie zmodyfikowanych. Jednakże w swoim uzasadnieniu nie podała żadnych konretnych danych na poparcie swojej decyzji.

Przeciwne stanowisko w tej kwestii reprezentują firmy biotechnologiczne, stojące na stanowisku, że produkowane przez nie odmiany transgeniczne są równie bezpieczne co ich konwencjonalne odpowiedniki, oraz że te odmiany mogą pomóc w rozwiązaniu wielu problemów branży rolno-spożywczej.

Zielona biotechnologia rozwija się bardzo dynamicznie

“Rozwój tej technologii na świecie nastąpił bardzo szybko i nadal postępuje. Niestety w Europa pozostaje w ogonie, choć do niedawna była uznawana za symbol rozwoju nauki” – powiedział Jan Veleba, Prezes Izby Rolniczej Republiki Czech.

Rośliny genetycznie zmodyfikowane są bezpiecznie wykorzystywane od 13 lat w światowym rolnictwie i dzięki ciągłemu dynamicznemu rozwojowi stanowią najszybciej akceptowaną technologię rolniczą. Ostatni rok, rośliny te były uprawiane w 25 krajach świata na powierzchni 125 milionów hektarów. Ich bezpieczeństwo oraz korzyści dla rolników, środowiska oraz finalnego konskumenta zostały wieloktrotnie potwierdzone.

„Wierzę, że w trakcie naszej prezydencji w Unii Europejskiej będziemy nadal bronić racjonalnego i odpowiedzialnego podejścia do nowych technologii, które z pewnoscią nie rozwiążą wszystkich problemów europejskiego rolnictwa, ale zdecydowanie stanowią dobre narzędzie dla zwiększenia efektywności produkcji rolnej, wzrostu jakości płodów rolnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu oddzialywania na środowisko naturalne”- dodał Jan Veleba.

Źródło: Agrobase, Eugenie Linkova „Zvláštní postoj Německa”