Film powstał jako materiał szkoleniowy Concordii Ubezpieczenia. Obrazuje realne zagrożenia i szkody, na jakie narażone są uprawy i gospodarstwo rolne. Ujęcia widoczne w filmie były rejestrowane w trakcie ostatnich 12 miesięcy, następnie zmontowane w jeden materiał, który w pigułce pokazuje zmiany na polu i to co może się wydarzyć w trakcie całego roku w gospodarstwie. Wszystko po to, aby widz otrzymał przekrojowy obraz tego, co grozi uprawom i majątkowi posiadanemu przez rolnika.

- Liczę na to, że film ten będzie dla widza cennym źródłem informacji i inspiracją do podjęcia przemyślanych decyzji ubezpieczeniowych - powiedział Jacek Smolarek - Prezes Concordii Ubezpieczenia.

Concordia jest liderem w oferowaniu pomocy rolnikom. Nie po raz pierwszy stosuje nietypowe pomysły i nowoczesne technologie do takich właśnie celów.

Zobacz film o solidnej likwidacji szkód Concordii