Od czego zacząć?

Lustracja plantacji to najlepsza odpowiedź i najlepszy sposób, aby już teraz myśleć nad optymalnym rozwiązaniem pod kątem zwalczania chwastów nawet, jeśli wykonano solidny zabieg jesienią.

Niezależnie od tego jak mocny był zabieg herbicydowy jesienią, to zeszłoroczna susza, często opóźnione siewy, zima z okresami temperatur nawet powyżej 10oC w dzień mogły spowodować osłabienie skuteczności rozwiązań, zwłaszcza takich, w których stosowano herbicydy o działaniu nalistnym.

Chwasty, zależnie od gatunku, mogą rozpoczynać wegetację nawet przy temperaturach 2-3oC, podczas gdy rośliny uprawne potrzebują kilku stopni więcej, więc po zimie z takim przebiegiem pogody wszystko mogło się wydarzyć.

Jeżeli, z różnych powodów nie wykonano zabiegu jesienią, tym bardziej należy sprawdzić w jakich fazach rozwojowych są chwasty. W takich przypadkach trzeba myśleć o rozwiązaniach obejmujących pełne spektrum chwastów jedno i dwuliściennych. Dawki pod kątem miotły, przytulii czy chabra będą musiały uwzględnić ich zaawansowanie w rozwoju jeżeli chcemy, aby zabieg był skuteczny. Przykładem tego, co możemy po tak ciepłej zimie zastać na polach jest poniższe zdjęcie Przedstawia ono pszenicę w opóźnionej fazie rozwojowej, pomimo iż została zasiana w terminie agrotechnicznym. Widoczne chwasty, stopniowo wschodzące spomiędzy rozpadających się brył, to efekt trudnych warunków uprawy i kiepskiego doprawienia gleby (przytulia świetnie sobie radzi w tych warunkach)

W warunkach, gdzie nie wykonano jesienią zabiegów herbicydowych lub okazały się mało skuteczne, strategią, którą na poważnie należałoby rozważyć jest dobór kilku substancji aktywnych zakładając raczej ich górne dawki. Zanim dojdzie do wykonania zabiegu chwasty z pewnością jeszcze mocno urosną.

Przy doborze produktów należy zadbać o to, aby zawierały one substancje aktywne z różnych grup chemicznych o różnych mechanizmach działania. Oczywiście, nie wiemy dziś jak będzie przebiegała pogoda wiosną oraz jakie będą temperatury. W wielu sytuacjach wskazane jest uwzględnienie w zabiegu adiuwantów, które wzmocnią skuteczność zastosowanych mieszanin herbicydowych..

Na rynku jest bardzo wiele produktów, my polecamy herbicyd Tytan 75 SG. Produkt z wysoką skutecznością zwalczający pełne spektrum chwastów czyli miotłę zbożową oraz najważniejsze dwuliścienne. Dwie substancje aktywne środka Tytan w nowoczesnej formulacji SG pozwalają na łączne stosowanie z wieloma innymi produktami w zależności od potrzeb wynikających z lustracji pola. W sytuacji silnej presji miotły zbożowej wskazane jest łączne stosowanie z IPU lub chlorotoluronem będącymi z innej grupy chemicznej działającymi w odmienny sposób, co jeszcze zwiększa efektywność zabiegu W sytuacji silniejszej presji np. przytulii dobrym partnerem będzie herbicyd Herbistar 200 EC zawierający fluroksypyr.

Uwaga:

Przy sporządzaniu, a następnie stosowaniu mieszanin zbiornikowych z innymi produktami, należy przestrzegać zaleceń z etykiet produktów wchodzących w skład mieszaniny zbiornikowej. Warto zawsze zrobić próbę mieszania przed wykonaniem finalnego zabiegu.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.