W tym roku organizatorem Konferencji jest Główny Inspektorat Ochrony Roślin ii Nasiennictwa w Warszawie – odpowiedzialny za ocenę i kontrolę materiału siewnego w Polsce. Zadaniem „Corocznych Konferencji” jest wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami urzędów kwalifikujących materiał siewny w poszczególnych krajach, których celem jest: harmonizacja przepisów prawa w zakresie nasiennictwa, ujednolicenie działania urzędów zajmujących się kwalifikacją materiału siewnego oraz zminimalizowanie utrudnień w ocenie i obrocie materiałem siewnym.

Osoby odwiedzające Spółkę Hodowla Roślin Strzelce to specjaliści w dziedzinie nasiennictwa i prawa w tym zakresie, którzy biorą udział w organizowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie „Corocznej Konferencji Szefów Urzędów Kwalifikujących Materiał Siewny Państw Wspólnoty Europejskiej i Państw Stowarzyszonych”.

Podczas Konferencji poruszane będą tematy związane z:
- obrotem materiałem siewnym (tj. nasionom przeznaczonym do siewu) odmian roślin znajdujących się w trakcie badań poprzedzających wpis do rejestru odmian,
- zasadami obrotu materiałem matecznym (tj. materiałem siewnym wytwarzanym przez hodowców lub zachowujących odmianę),
- materiałem siewnym odmian roślin istotnych z punku widzenia zachowania różnorodności biologicznej.

Źródło: HR Strzelce/farmer.pl