Odmiany zbóż ozimych i jarych

Poznańska Hodowla Roślin może pochwalić się szerokim portfolio odmian zbóż jarych i ozimych. Wśród pszenic ozimych Sławomir Sikorski z PHR zwrócił uwagę na znane już producentom rolnym odmiany, takie jak wyróżniające się wysoką zimotrwałością, wysoką zdrowotnością oraz tolerancją na opóźniony siew Formacja i Legenda czy jedyna polska odmiana z grupy elitarnych - Astoria, charakteryzująca się wczesnym dojrzewaniem. W katalogu na sezon 2022/2023 znajdziemy także trzy nowe odmiany pszenicy ozimej: Vistula (A), Liberia (A/B) oraz Freja (C/K). Jak zapewnia Spółka, odmiana Vistula charakteryzuje się wysoką zawartością białka, sztywną i odporną na wyleganie słomą oraz tolerancją na stres suszy. Odmiana Liberia to według PHR pszenica bardzo odporna na wyleganie; posiada geny odporności na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną. Freja to odmiana przeznaczona do produkcji na cele paszowe i ciastkarskie. Ma ona wyróżniać się odpornością na choroby podstawy źdźbła oraz wysoką tolerancją na suszę.

Do populacyjnych odmian żyta ozimego - Antonińskiego, Piastowskiego i Poznańskiego - dołącza teraz nowa odmiana hybrydowa, Astranos. Jak opowiadał Sławomir Sikorski, Astranos wyróżnia się odpornością na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną a także krótką i sztywną słomą. Ziarno tej odmiany może być wszechstronnie użytkowane - zarówno na cele paszowe, jak i młynarskie oraz na biogaz. Odmiany Astranos oraz Antonińskie Poznańska HR poleca także do uprawy w rolnictwie ekologicznym ze względu na wysoki współczynnik krzewienia, dzięki czemu żyto skutecznie zagłuszy chwasty.

W ofercie Poznańskiej Hodowli Roślin najwięcej nowości pojawiło się wśród odmian jęczmienia jarego. Są to odmiany: Bizon, Avatar, Wirtuoz, Pasjonat i Eldorado. Odmiany Avatar i Eldorado posiadają gen odporności na mączniaka prawdziwego. Większość z nowych odmian dobrze radzi sobie w warunkach niedoboru opadów, a odmiany Eldorado oraz Wirtuoz są dodatkowo tolerancyjne na niskie pH gleby.

Do dobrze znanej w kraju odmiany owsa, jaką jest Arab, dołączyła nowa odmiana, Refleks. Odmiana Arab jest polecana w rolnictwie ekologicznym, gdyż przy gęstszym siewie dobrze zagłusza chwasty. Refleks to według Poznańskiej Hodowli Roślin odmiana wyróżniająca się wysoką zawartością tłuszczu w ziarnie, co zapewnia uzyskanie paszy o bardzo dobrej wartości energetycznej.

Odmiany roślin strączkowych

Wśród roślin motylkowatych grubonasiennych Poznańska Hodowla Roślin oferuje odmiany grochu siewnego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego oraz wyki kosmatej. Wśród odmian pastewnych grochu PHR oferuje odmiany Turnia, Sokolik oraz Roch. Do odmian jadalnych, Olimp i Cysterski, dołączają teraz Tytan i Grot. Jak zapewnia Spółka, odmiana Tytan wyróżnia się wśród innych grochów wysoką odpornością na wyleganie. Odmiana Grot polecana jest do uprawy ekologicznej.

Odmiany łubinu wąskolistnego w ofercie Poznańskiej Hodowli Roślin to przede wszystkim odmiany słodkie: Swing, Szot, Samba, Bolero, Rumba, Tango, Sonet i Salsa. Nowości na nadchodzący sezon, czyli łubiny Zorba oraz Twist, również charakteryzują się niską zawartością alkaloidów. Jedynie Karo należy do odmian gorzkich. Nowa odmiana Zorba wyróżnią się wysoką zawartością białka w nasionach, natomiast Twist wysoką odpornością na wyleganie.

Znane dotychczas odmiany łubinu żółtego, czyli Bursztyn, Baryt i Mister, rozszerzą się o nowości - Diament i Goldeneye. Odmiana Diament cechuje się wysoką zawartością białka w nasionach, z kolei Goldeneye wysoką odpornością na typowe dla łubinów choroby, takie jak fuzaryjne więdnięcie i antraknoza.

Poznańska Hodowla Roślin ma w swoim portfolio także odmianę wyki kosmatej - Rea. Przy okazji prezentacji odmian roślin bobowatych firma Innvigo zwróciła uwagę na dostępne w swojej ofercie środki przeznaczone do ochrony chemicznej gatunków z tej grupy, m.in. herbicyd Amstaf 800 EC, fungicyd Puenta 62,50 WG czy zaprawę nasienną Madron 50 FS.

Na międzyplon i nie tylko

Przedstawiciele Poznańskiej Hodowli Roślin na konferencji położyli nacisk na kwestii uprawy międzyplonów. Oprócz opisanej wcześniej szerokiej gamy roślin strączkowych, które z powodzeniem można uprawiać zarówno na nasiona, jak i uwzględniać w mieszankach międzyplonowych, PHR ma w swojej ofercie odmianę facelii błękitnej Anabela oraz nowość - gorczycę białą Gracja. Gorczyca odmiany Gracja, jak zapewnia Spółka, charakteryzuje się wysoką mątwikobójczością (redukcja populacji mątwika o 29,6 proc.), odpornością na wyleganie oraz choroby takie jak czerń krzyżowych i mączniak.