Zdniem 1-go grudnia 2009 roku firma nasienna DANKO funkcjonuje w nowych strukturach organizacyjnych. Uległa ona powiększeniu poprzez przyłączenie spółek hodowli roślin z Grupy Szelejewo, tj. HR Szelejewo, HR Łagiewniki, SHR Modzurów.

W związku z powyższym rozszerzeniu ulegnie również oferta DANKO. Oprócz zbóż ozimych i jarych, od wiosennego sezonu sprzedaży, znajdą się w niej również rośliny strączkowe (groch, peluszka, bobik, wyka), motylkowe drobnonasienne (lucerna mieszańcowa) oraz trawy pastewne.

Źródło: farmer.pl