Ograniczenia związane z koronawirusem i możliwością organizowania imprez masowych sprawiły, że demo farma KWS odbyła się w tym roku w nieco innej formie - samochodowej. Poletka w Kondratowicach częściowo objeżdżaliśmy samochodami, zatrzymując się przy konkretnej roślinie uprawnej, gdzie przedstawiciele firmy przekazywali informacje na temat odmian.

Ze zbóż polecano m.in. żyto:

KWS Berado (KR 2019) - odmiana mieszańcowa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rynchosporiozę i septoriozy liści – dość duża, na pleśń śniegową i rdzę źdźbłową – średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej, zawartość białka mała do bardzo małej. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania bardzo wysoka. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

KWS Jethro (KR 2019) - odmiana mieszańcowa z systemem „Pollen Plus” chroniącym łan przed sporyszem,). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozy liści – dość duża, na pleśń śniegową, rdzę źdźbłową i rynchosporiozę – średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej, zawartość białka mała do bardzo małej. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania bardzo wysoka. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

KWS Vinetto (KR 2017) Odmiana mieszańcowa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie przeciętny. Odporność na rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, septoriozy liści, rynchosporiozę, choroby podstawy źdźbła – dość duża, na pleśń śniegową i mączniaka prawdziwego – średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość duża, zawartość białka dość mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dobra do bardzo dobrej, końcowa temperatura kleikowania średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

KWS Serafino (KR 2017) Odmiana mieszańcowa (z systemem „Pollen Plus”), przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Odporność na pleśń śniegową, rdzę brunatną, septoriozy liści i rynchosporiozę – dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę źdźbłową i choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny średnie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość duża, zawartość białka mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania wysoka. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

Pszenica ozima, to także jeden z gatunków zbóż zaprezentowany na demo farmie, wśród którego zobaczyć można było m.in.:

KWS Spencer (KR 2017) to jakościowa odmiana chlebowa (grupa A) o dość dobrej plenności. Zimotrwałość prawie średnia. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Odporność na ważniejsze choroby przeciętna. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby duża.

KWS Firebird (KR 2017) -jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Zimotrwałość dość mała. Odporność na brunatną plamistość liści dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, septoriozy liści i septoriozę plew – średnia, na rdzę brunatną i fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby duża

KWS Julius z grupy jakościowej A. Odznacza się wysokim potencjałem plonowania i dobrymi parametrami jakościowymi ziarna (wysoką i stabilną liczbą opadania). i dobra zimotrwałość i odporność na wyleganie Termin dojrzewania średni do późnego. Dobra odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści oraz brunatną plamistość liści. Jak wskazywali specjaliści z KWS nadaje się na wszystkie typy gleb, również na słabsze stanowiska. Polecana jest do siewu po wszystkich przedplonach, we wczesnych i optymalnych terminach siewu.

KWS Emil - odmiana chlebowa (grupa B) o dobrej plenności i wysokiej zimotrwałości, która także przykuwała uwagę zwiedzających. Rośliny są niskie o wysokiej odporności na wyleganie. Odporność na ważniejsze choroby średnia. Masa 1000 ziaren średnia. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego.

Rzepak ozimy - na poletkach z tym gatunkiem zaprezentowano szereg odmian. Specjaliści z firmy polecali m.in:

Luciano (KR 2019) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej mniejsza od średniej. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej. Zimotrwałość roślin średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średni.

Riccardo (KR 2019) - odmiana mieszańcowa. Plon nasion duży do bardzo dużego. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej dość duża. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin dość duża. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i na czerń krzyżowych średnia.

Butterfly – odmiana populacyjna. W badaniach rozpoznawczych COBORU w roku 2018 i 2019 plonowała średnio 3,56 t/ha. Wymaga typowego stanowiska pod uprawę rzepaku, ale udaje się również na stanowiskach przeciętnych.

Burak cukrowy

Nie zabrakło sytemu Conviso Smart, czyli technologii ochrony buraka cukrowego przed chwastami jednoliściennymi i dwuliściennymi oraz burakochwastami z lat ubiegłych odmian standardowych. Składa się z odmian buraka cukrowego uzyskanych w systemie hodowli Smart KWS odpornych na sulfonomocznik, oraz z herbicydu Conviso One opracowanego przez firmę Bayer.