W poniższym artykule nie chcemy przekonywać i dywagować nad tym, które odmiany rzepaku są „lepsze” – mieszańcowe czy liniowe. Chcemy za to przedstawić wybory firm hodowlano-nasiennych i dystrybucyjnych, które mają w swoim portfolio produktowym te drugie i pokazać jedną konkretną kreację wybraną przez nie na tegoroczne zasiewy. Faktem jest, że w Polsce, wzorem krajów Europy Zachodniej, przeważa uprawa hybrydowych odmian rzepaku, które wyróżniają się m.in. możliwością ich wysiewu w terminach opóźnionych, szybkim wigorem, a także wyższym plonem. Niemniej odmiany populacyjne często nie odbiegają od hybrydowych i osiągają porównywalne wyniki, zwłaszcza w trudniejszych warunkach glebowo-klimatycznych i pod silną presją stresu środowiskowego. Ważna jest też ekonomia, szczególnie w tym nowym sezonie. Koszty materiału siewnego, podobnie jak pozostałych środków produkcji, typu nawozy czy paliwo, w tym roku są bardzo wysokie.

Z powodu wcześniejszych wysokich cen surowca cena nasion do siewu jest obecnie wyższa o 20-25 proc. w porównaniu z rokiem 2021. To właśnie mieszańcowe są droższe od populacyjnych, w przeliczeniu na hektar, nawet o 300 zł. Cena tych pierwszych dochodzi do 1500 zł za jednostkę siewną, czyli 1,5 mln nasion (materiał zaprawiony zaprawą grzybobójczą i insektycydową). Odmiana populacyjna zaprawiona tymi samymi produktami (fungicydową i insektycydową) kosztuje w tym roku ok. 800 zł/j.s. Dlatego może warto się nad nimi również pochylić? Poniżej przedstawiamy polecane odmiany. W nawiasie znajduje się informacja dotycząca tego, czy jest ona zarejestrowana w Polsce (Krajowy Rejestr), czy może pochodzi ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). W zdecydowanej większości przeważa ta pierwsza opcja.                 

AGRII POLSKA

ES Fuego (KR 2019) – odmiana o wysokim i stabilnym potencjale plonotwórczym. Ma wysoką zimotrwałość i mrozoodporność. Nadaje się do uprawy na terenie całego kraju. Charakteryzuje się dobrą odpornością na osypywanie, a także zdrowotnością oraz wysoką odpornością na elongację. Można ją wysiewać w terminach wczesnych. Jesienią rozwija się w umiarkowanym tempie, wiosną startuje szybko. Wymaga gleb średnich do lepszych.

AGROLOK

Tom (KR 2022) – odmiana o wysokim poziomie plonowania.  Cechuje się wysoką odpornością roślin na wyleganie oraz tolerancją na słabsze stanowiska. Cechuje się również zrównoważonym rozwojem jesiennym. Tworzy zwartą rozetę przed zimą, nie wykazuje tendencji do wynoszenia stożka wzrostu, co czyni ją dobrze przygotowaną do zimowania.

AGROSIMEX

Kwazar (KR 2020) – o wysokim potencjale plonotwórczym, dopasowana do polskich warunków glebowo-klimatycznych. Polecana również na stanowiska lepsze, ale też i te mniej zasobne. Odmiana zimotrwała, która ma wysoką odporność na choroby, szczególnie zgniliznę twardzikową oraz choroby podstawy łodygi.

CHEMIROL PUH

Galileus (KR 2018) – odmiana o wysokiej mrozoodporności. Dopasowana do polskich warunków klimatyczno-glebowych. Charakteryzuje się wczesnym początkiem kwitnienia i wczesną dojrzałością do zbioru. Tworzy kompaktowe rośliny o wysokości od niskiej do średniej. Odmiana odporna na wyleganie i choroby. Cechuje się dobrą adaptacją do słabszych stanowisk. Polecana na wczesny siew.

HR SMOLICE – GRUPA IHAR

Bachus (KR 2022) – odmiana o wysokim i stabilnym potencjale plonotwórczym. Posiada dobrą zimotrwałość, wysoką odpornością na wyleganie. Rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju. Dobra adaptacja do zmiennych warunków glebowych – toleruje gleby słabsze. Dobra zdrowotność łanu – podwyższona odporność na suchą zgniliznę, werticiliozę i zgniliznę twardzikową.

HR STRZELCE – GRUPA IHAR

Kepler (KR 2021) – charakteryzuje się wysokim potencjałem plonowania, stabilna w latach. Jest pierwszą na krajowym rynku nasiennym odmianą populacyjną posiadającą genetyczną odporność na wirusa żółtaczki rzepy TuYV. Jako odmiana przeznaczona do uprawy w rejonie Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej spełnia wymagania pod kątem zimotrwałości. Odznacza się silnym wigorem wzrostu zarówno jesienią, jak i wiosną.

LIDEA SEEDS

ES Fuego (KR 2019) – wydaje wysokie plony w różnych regionach kraju. Najlepiej spisuje się na glebach żyznych, utrzymanych w wysokiej kulturze. Odporna na choroby. Dobrze znosi presję chorób podstawy łodyg, jak i suchej zgnilizny kapustnych. Buduje dużą biomasę jesienią, nie wykazując skłonności do wybijania pędu głównego. Dobrze zimuje. Nasiona charakteryzują się dobrą jakością przerobową.

OSADKOWSKI SA

Mars (KR 2020) – charakteryzuje się dobrą mrozoodpornością oraz tolerancją na jakość gleb i okresowe niedobory wody. Termin kwitnienia i dojrzewania średni. Mało podatna na choroby podstawy łodygi oraz suchą zgniliznę kapustnych. Tworzy niskie rośliny odporne na wyleganie.

PROCAM

Mandril (CCA) – radzi sobie w różnych warunkach, również na glebach słabszych i suchych. Wykazuje wysoką zimotrwałość oraz zdrowotność, zwłaszcza na choroby podstawy łodygi oraz werticiliozę. Rośliny są niskie, bez skłonności do wylegania. Wysoko i wiernie w latach plonuje. Zebrane nasiona cechują wysokie parametry jakościowe.

SAATBAU POLSKA

Marley (CCA) – dobrze gospodaruje wodą w całym okresie wegetacji. Zakwita bardzo wcześnie, a sam okres kwitnienia trwa dłużej. Nieco późniejsza dojrzałość daje roślinom czas na dobre nalanie nasion i wypełnienie łuszczyn. Odmiana zimotrwała, z dobrą zdolnością regeneracji uszkodzeń po zimie. Przydatna do siewu w terminie wczesnym i optymalnym.

SYNGENTA POLSKA

SY Ilona (KR 2016) – odmiana o wysokim potencjale plonowania, przy jednocześnie przeciętnych wymaganiach glebowych. Wykazuje duży wigor wzrostu jesiennego, wysoką zimotrwałość, odporność na wyleganie i choroby podstawy łodygi, w tym zgniliznę twardzikową. Termin kwitnienia i dojrzewania średnio wczesny.