Odmiany oferowane przez IGP Polska sprawdzane są w naszych warunkach, przez co te same najnowsze propozycje odmianowe równocześnie trafiają na rynki zachodnie i nasz krajowy. Muszą jednak spełniać określone wymagania. W warunkach naszego kraju nacisk kładziony jest na mrozoodporność.

- By odmiany spełniały oczekiwania pod względem mrozoodporności najpierw linie przechodzą selekcję w skrajnie trudnych warunkach w Rosji. Dopiero wówczas taki materiał wykorzystywany jest do tworzenia nowych odmian – mówił dr Stefan Streng, reprezentujący czwarte pokolenie hodowców w Saatzucht Streng-Engelen GmbH & co. KG podczas zimowego sympozjum IGP Polska 7.12.2017 r. we Wrocławiu.

Dobrą zimotrwałością odznacza się jakościowa pszenica ozima Apostel. Jej ród utworzono z linii, które przetrwały w skrajnych warunkach rosyjskiej zimy. Odznacza się wysoką mrozoodpornością, bardzo dobrą odpornością na choroby liści i jest jedną nowych odmian, do uprawy której IGP Polska chce zachęcić rolników. Z początkiem 2018 roku firma spodziewa jej rejestracji w Krajowym rejestrze odmian (KR). Firma w swoim portfolio oferować będzie w 2018 r. łącznie 17 odmian ozimych zbóż.

Spośród zbóż jarych nowością dla nadchodzącego sezonu jest odmiana owsa Armani (KR 2017) o bardzo wysokim potencjale plonowania i niskim udziale łuski. Nowymi odmianami kukurydzy (CCA 2017) są: Codiswing FAO 220, Mogekko FAO 240, Codiblues FAO 250, Codizouk FAO 270. W sumie IGP Polska na sezon 2018 oferuje 30 odmian kukurydzy.

Firma proponuje także odmiany soi: GL Melanie (KR 2017) i będącą w badaniach COBORU kreację pod nazwą Pollux. W gatunkach strączkowych polecanych przez hodowców zrzeszonych w IGP status nowości ma odmiana grochu Spot (KR 2017) i bobik odmiany Julia (KR 2017). Obie odmiany tych gatunków w badaniach COBORU w ostatnich dwóch latach uzyskały plon nasion i białka powyżej wzorca.

IG Pflanzenzucht zrzesza uznanych niemieckich, austriackich oraz francuskich hodowców. Od 2014 IG Pflanzenzucht poprzez spółkę zależną IGP Polska rozwija swoją działalność w naszym kraju w zakresie zbóż, rzepaku i soi.

Hodowcy cały czas dążą do uzyskania wysokowydajnych odmian mieszańcowych pszenicy ozimej o lepszej tolerancji stresy abiotyczne. Stąd  w 2015 r. powołano konsorcjum Hyballiance pracujące na wspólnym programie hodowlanym pszenicy mieszańcowej. Tworzą je hodowle: Saatzucht Bauer, Saatzuch Donau, Danko, Caussade Semences, Lemaire Deffontaines.