Realizacją dopłat zajmie się Agencja Rynku Rolnego. Aby je otrzymać, rolnik będzie musiał wykorzystać tzw. kwalifikowany materiał siewny. Ocenia się, że aby Polska mogła konkurować na rynkach UE, nasi rolnicy muszą materiałem kwalifikowanym obsiewać 20-50 proc. gruntów