PRZEGLĄD PRASY: Rolnicy którzy chcą skorzystać z tego rodzaju dopłat muszą przede wszystkim wykazać, że materiał siewny został zakupiony w okresie od 1 IX 2006 do 31 V 2007. W przypadku decyzji o przyznaniu dofinansowania – pieniądze wypłacane są w ciągu 30 dni od dnia wydania decyzji. Do 1 ha dopłata wynosi:

Zboża – 50 zł
Rośliny strączkowe – 60 zł
Ziemniaki – 300 zł

Źródło: Nowa Trybuna Opolska