Konopie dawniej wykorzystywano przede wszystkim w włókiennictwie. Dzisiaj na świecie mają szerokie zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, spożywczym, medycznym, farmaceutycznym, budownictwie, motoryzacji.

W Krajowym Rejestrze Odmian zarejestrowanych jest 8 odmian konopi włóknistych (7 krajowych i 1 zagraniczna) - wszystkie to odmiany jednopienne (kwiatostany męskie i żeńskie na 1 roślinie). W procesie rozmnażania konopie jednopienne rozszczepiają się. W efekcie na polu pojawia się pewna ilość płaskoni (osobników męskich), które przy uprawie na nasiona trzeba z plantacji usunąć.

Trwają prace hodowlane nad konopiami siewnymi dwupiennymi. Takie od 2017 r prowadzi Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ) w Poznaniu, tegoroczny gospodarz wyjazdowego posiedzenia Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych, które odbyło się w październiku. W spotkaniu udział wzięli przewodniczący i członkowie Komisji, pracownicy COBORU, przedstawiciele Polskiej Izby Nasiennej oraz kierownictwo i pracownicy naukowi IWNiRZ.

W hodowli konopi dwupiennych kryterium doboru form rodzicielskich stanowiły rośliny niskie i wysoki plon nasion. Ponadto w IWNiRZ w Poznaniu prace ukierunkowane są na hodowlę konopi siewnych o niskiej zawartości tetrahydrokannabinolu (THC) i wysokiej kanabigerolu (CBD), oraz odmian o wysokiej zawartości celulozy To ważny kierunek, ponieważ roczny przyrost celulozy w konopiach jest prawie trzykrotnie wyższy niż celulozy uzyskanej z drewna.

Prowadzone są też badania nad zawartością i wydajnością oleju w zależności od gęstości siewu (20, 40, 60 kg/ha). Konopie oleiste z uwagi na skład aminokwasów mogą być alternatywą dla rzepaku i konkurencją dla soi. Jednak, jak podkreślali zgromadzeni, problem stanowi doświadczalnictwo tego gatunku. Obwarowane szeregiem często absurdalnych przepisów jest nazbyt mocno ograniczane, co hamuje postęp.