Przedłużono na kolejne 10 lat okresu wpisu w krajowym rejestrze dla czterech odmian lucerny siewnej, trzy życicy trwałej, trzy tymotki łąkowej, dwa odmian życicy mieszańcowej i po jednej odmianie w gatunkach: festulolium, kostrzewa łąkowa, rajgras wyniosły, życica wielokwiatowa, życica wielokwiatowa westerwoldzka.

Do Krajowego Rejestru wpisano:
życica wielokwiatowa/rajgras włoski
- Dukat - odmiana pastewna, tetraploidalna, średnia, do użytkowania polowego, hodowca: DANKO Hodowla Roślin.

życica wielokwiatowa westerwoldzka/rajgras holenderski
- Imerso - odmiana pastewna, tetraploidalna, późna, do użytkowania polowego, pełnomocnik hodowcy: DSV Polska.