- W polskich warunkach dobór odmian musi uwzględniać ryzyko wystąpienia mroźnej zimy. Bardzo dobrze sprzedaje się nasza pszenica Arkadia, która z sukcesem przezimowała 2012 rok. Notujemy także duże zapotrzebowanie na pszenicę Bogatkę i Ostrogę - mówi Stanisław Banaszak, dyrektor do spraw produkcji Dank Hodowla Roślin.

Danko dostarcza materiał bazowy dla firm nasiennych sprzedających rolnikom materiał kwalifikowany. Wyłączność na tę pszenicę Ostroga nabył Top Farms i jako jedyny w kraju handluje on tą odmianą.

- Od lat polski rynek nasion nie zwiększa się, zmieniają się jednak na nim gracze. Mocno wchodzą na rynek polski duże firmy zagraniczne. Mimo tego pozycja firmy Danko jest stabilna ze względu na silną markę i dobre odmiany - dodaje Stanisław Banaszak.

Od lat firma jest wiodącym producentem odmian pszenżyta ozimego i jarego. Część odmian ma zarejestrowanych za granicą, gdzie sprzedaje rocznie ok. 1,5 tys. ton nasion. Firma ocenia, że ma połowę rynku pszenżyta w Niemczech, 100 tys. ha w Szwecji i ok. 300 tys. ha we Francji.
- Eksport, w zależności od roku, stanowi 10-20 proc. naszej sprzedaży - mówi Stanisław Banaszak.

Danko obecnie wprowadza na rynek odmianę żyta mieszańcowego Tur, licząc na jego dobrą sprzedaż. Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na choroby oraz niską podatnością na sporysz.

- W perspektywie kilkunastu lat z pewnością nabierze znaczenia uprawa soi. Rozwój polskich upraw może w przyszłości ograniczyć import śruty sojowej na potrzeby paszowe - ocenia Stanisław Banaszak.

Danko Hodowla Roślin uczestniczy w projekcie unowocześnienia technologii upraw konwencjonalnych odmian soi w warunkach polskich. Spółka należąca do skarbu państwa gospodaruje na ponad 6,5 tys. ha ziemi.