Mimo bariery psychologicznej - czy nie za mała obsada, czy rzepak nie przemarznie oraz technicznych - konieczny siewnik do buraków cukrowych z tarczą do nasion drobnych, pierwsi rolnicy w rejonie Piask k. Lublina jesienią 2011 zasiali rzepak w szerokich rzędach z zastosowaniem nawozów Microstar PZ oraz Rosahumus. W 2013 r. rzepaku zasianego w tej technologii było już ponad 1.200 ha na terenie całego kraju. Prowadzone przez nas wdrożenia i doświadczenia ścisłe we współpracy z prof. W. Grzebiszem i dr W. Szczepaniakiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu utwierdzają nas w przekonaniu, że ta technologia uprawy rzepaku jest ucieczką do przodu i doskonałym sposobem poprawy wydajności i opłacalności uprawy rzepaku.

Rosahumus - nawóz zawiera 85% kwasów humusowych oraz potas i żelazo. Poprawia żyzność gleb i wykorzystanie składników pokarmowych. Stymuluje rozwój systemu korzeniowego. Nawóz stosujemy w formie oprysku doglebowego przed lub po siewie rzepaku w dawce 3-6 kg/ha. Nawóz można stosować także dolistnie w dawce 150-300g/ha. Więcej informacji o Rosahumusie...

Microstar PZ/PMX/PZ Max- mikrogranulaty do nawozenia startowego kukurydzy, buraków rzepaku i warzyw. Nawóz stosujemy w dawce 20-30kg/ha razem z siewem nasion. Więcej informacji o nawozach startowych...

Poniżej przedstawiamy zalety uprawy rzepaku uprawianego w szerokich rzędach z Microstarem i Rosahumusem

1. Wysiew nasion rzepaku razem z mikrogranulatem Microstar PZ/PMX w rządek siewny przy pomocy dozownika do mikrogranulatu.

2. Mniejsza norma wysiewu nasion i co za tym idzie mniejsza obsada roślin i niższe koszty nasion- w tym przypadku w zależności od odmiany rzepaku zmniejszenie ilości wysiewu nasion pokrywa w 50-100% koszty zastosowania Microstaru PZ/PMX.

3. Równomierne i szybkie wschody rzepaku- zastosowany razem z siewem nasion Microstar PZ jest w pełni bezpieczny dla kiełkujących nasion rzepaku i zapewnia od kiełkowania bardzo dobre zaopatrzenie rośliny w najważniejsze dla szybkiego rozwoju systemu korzeniowego składniki: azot, fosfor, siarkę oraz cynk lub bor i mangan (Microstar PMX). Efektywność nawożenia podnoszą także kwasy humusowe zawarte w Rosahumusie i Microstarze.

4. Bardzo dobre odżywienie roślin na starcie, silny rozwój systemu korzeniowego.

5. Dobre odżywienie roślin jesienią, wysoka koncentracja składników pokarmowych w sokach komórkowych i dobre przygotowanie do zimy. Rzepak siany w szerokich rzędach wytwarza grubą, szyjkę korzeniowa, głęboki system korzeniowy oraz dużo rozgałęzień bocznych. Ponadto rośliny takie są lepiej odżywione, nie widać żadnych objawów niedoboru składników pokarmowych

6. Dobry start wiosną, wytworzenie dużej ilości pędów bocznych, obfite kwitnienie i duża ilość łuszczyn.

7. Lepsze napowietrzenie łanu a co za tym idzie zdrowotność roślin.

8. Wzrost plonów i zwiększenie opłacalności uprawy.

Oczywiście dla każdego producenta najważniejszym kryterium oceny każdej technologii uprawy rzepaku jest uzyskany plon, a co za tym idzie opłacalność uprawy. Kiedy piszę ten artykuł w Różannej rzepak jeszcze czeka na żniwa ale, przedstawiam wyniki pierwszego doświadczenia z uprawą rzepaku w szerokich rzędach z Microstarem PZ i Rosahumusem. Przy ocenie plonu rzepaku w tym doświadczeniu pragnę przypomnieć, że to był rok 2011/2012 z bardzo ostrą zimą, kiedy ponad 30% plantacji rzepaku w Polsce przemarzło a w tym doświadczeniu na powierzchni 6 ha rzepak uprawiany w szerokich rzędach przezimował bardzo dobrze i wydał zdecydowanie wyższy plon zdecydowanie poprawiając opłacalność uprawy rzepaku.

Wpływ technologii siewu i stosowania nawozów Microstar PZ i Rosahumus na plonowanie rzepaku odmiany Domino. Piaski 2012.

Po żniwach przedstawimy Państwu wyniki doświadczenia w Różannej.

Mając na względzie korzyści wynikające z wdrożenia do szerokiej praktyki uprawy rzepaku w szerokich rzędach z Microstarem PZ/PMX i Rosahumusem zachęcam wszystkich producentów rzepaku do uprawy rzepaku w tej technologii.

Szczegółowych informacji technicznych nt. uprawy rzepaku w szerokich rzędach z zastosowaniem Rosahumusu i Microstaru PZ/PMX udzielają :

Piotr Murat- 502/352-750

Marcin Dębiński - 509/165-927

Tomasz Kozłowski - 512/821-635

Mariusz Doliński- 507/138-834

Grzegorz Gałat - 601/586-380

Krzysztof Laskowski-tel.691/724-519

Krzysztof Zachaj - dyrektor działu nawozów Agrosimex