GBE Polska rozpowszechnia informacje na temat technologii GM, osiągnięć naukowych, opinii na ten temat różnorodnych grup społecznych takich jak rolnicy, konsumenci, przedstawiciele handlu i przemysłu, naukowcy oraz przedstawiciele instytucji państwowych. Wszystkie te działania mają na celu promowanie dialogu, który prowadzi do konstruktywnej publicznej debaty na temat GMO.