POWIERZCHNIA UPRAW GMO W KRAJACH UE

Hiszpania

75, 148

Francja

21,174

Czechy

5

Portugalia

4,500

Niemcy

2,685

Słowacja

0,900

Rumunia

0,350

Polska

0,320

UE

110,007

Źródło:

EuropaBio

 Uprawą roślin genetycznie modyfikowanych w Unii Europejskiej zajmuje się 8 państw. Najwięcej, bo ponad 75 tys. ha znajduje się w Hiszpanii. We Francji to ponad 21 tys. Tegoroczny areał w Czechach i Portugali wyniósł odpowiednio 5 i 4,5 tys. ha. Najmniej roślin transgenicznych uprawiają Niemcy, Słowacy, Rumuni i Polacy. Nie oznacza to jednak, powierzchnia w tych krajach nie będzie rosła – przekonują specjaliści

Marek Przeździak, Rada Gospodarki Żywnościowej: - Austriacy, którzy wprowadzili częściowy zakaz uprawy w ostatnim czasie przegrali w drugiej instancji w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości tę decyzję, dlatego że nie potrafili przedstawić żadnych argumentów.

Jedyną uprawianą rośliną genetycznie modyfikowaną w Unii jest kukurydza. Zawiera ona gen, który uodparnia ją na najgroźniejszego szkodnika – omacnicę prosowiankę. Nic więc dziwnego, że rolnicy coraz chętniej decydują się na taką odmianę.

Zwiększeniem upraw roślin transgenicznych zainteresowane są też inne branże rolno-spożywcze. W szczególności przemysł paszowy oraz hodowcy. Dla nich GMO to wciąż najtańsze źródło białka, używane do produkcji pasz. Zastąpienie jej innym, pochodzącym z roślin niemodyfikowanych – o czym zdecydował ustępujący rząd - znacznie podniesie koszty produkcji żywności.

Stanisław Zięba, Rada Gospodarki Żywnościowej: - Będzie trzeba po prostu przekonać władze państwowe, aby nie wstrzymywały importu genetycznie modyfikowanej śruty.

Branża rolno-spożywcza zapowiada starania o zmianę niekorzystnych w Polsce przepisów. I wszystko na to wskazuje, że szansę są spore. Komisja Europejska zgłosiła bowiem uwagi do zapisów w polskim prawie ograniczających stosowanie GMO, uważając je za niezgodne z unijnymi.

Źródło: Radosław Bełkot/Agrobiznes