Dla utrzymania wystarczającego poziomu produkcji rolnej przy coraz szybciej postępujących zmianach klimatu konieczne jest opracowanie nowych odmiany roślin odpornych na szkodniki, powodzie i susze.

Jednak, aby było to możliwe musi być dostępna informacja, gdzie jest zlokalizowany i jak zdobyć poszukiwany pod względem pożądanych cech genotyp. Obecnie takie zadanie jest trudne z uwagi na bardzo dużą liczbę podmiotów, które posiadają takie informacje.

Takie dane pochodzą nie tylko z banków nasion i ośrodków badawczych, także od rolników, którzy posiadają wiedzę na temat roślin rosnących na polach i nieużytków, u tzw. dzikich krewnych.

Stąd potrzeba stworzenia Globalnego Systemu Informacyjnego (Glis), tym bardziej że żaden kraj nie jest samowystarczalny w tworzeniu nowych odmian roślin z własnych zasobów genetycznych. Przysłowiowa wędrówka roślin przez granice trwa od wieków. Ziemniak na niemieckim stole pochodzi z Andów, pszenica w Pakistanie z basenu Morza Śródziemnego, kukurydza w Zachodniej Afryce z Meksyku.

Glis będzie zawierać bibliotekę wirtualną genu z danych banków nasion, ośrodków badawczych i organizacji rolniczych. Filipiny oparte Międzynarodowy Instytut Badań Ryżu (IRRI) dokonały pierwszego wkładu poprzez umieszczenie sekwencji genomu ponad 3000 odmian ryżu.