Poniżej prezentujemy opis odmian hodowcy dla galerii łubinu i grochu.

Łubin wąskolistny

Lazur – łubin wąskolistny odmiana pastewna, bardzo wczesna, rozgałęziająca się, niewrażliwa na opóźnienie siewu, bardzo równomiernie dojrzewająca. Rośliny średniej wysokości, sztywne, o kwiatach niebieskich i niepękającym strąku. Rośliny odporne na choroby fuzaryjne i o najwyższej tolerancji na antraknozę łubinu. Nasiona przeciętnej wielkości, szare, o bardzo niskiej zawartości alkaloidów, nieco wyższej zawartości tłuszczu. Nadaje się do uprawy w mieszankach z jęczmieniem, polecana do uprawy na terenie całego kraju, wymaga obsady 100 roślin/m2.

Oskar – łubin wąskolistny odmiana gorzka, średniowczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, niepękająca, rośliny wysokie, rozgałęziające, tworzące dużą zieloną masę, lecz dość równomiernie dojrzewające. Cenną zaletą są drobne nasiona, gdyż od odmiany wzorcowej MTN jest o około 40 g niższa, co obniża wysiew na hektar o około 40 kg. Rośliny o kwiatach sino-białych i nasionach koloru białego, wymagana obsada: 100 roślin/m2.

Graf – łubin wąskolistny, odmiana pastewna, drobnonasienna, średniowczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, obniżona MTN zmniejsza koszty wysiewu. Strąk całkowicie niepękający, rośliny rozgałęziające się, kwiat koloru kremowego, nasiona białe o bardzo niskiej zawartości alkaloidów i wyższej zawartości białka. Nadaje się także do wysiewu w mieszankach z pszenżytem i łubinem żółtym Perkoz, odmiana bardzo tolerancyjna na choroby fuzaryjne. wymagana obsada: 90-100 roślin/m2

Kalif – łubin wąskolistny, odmiana pastewna, średniopóźna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, rośliny rozgałęziające się, kwiat biały, strąk niepękający, nasiona białe, przeciętnej wielkości o nieco wyższej zawartości tłuszczu. Odmiana przydatna do uprawy w mieszankach z pszenżytem jarym oraz łubinem żółtym Perkoz. Odmiana o najwyższej tolerancji na choroby fuzaryjne ze wszystkich odmian, wymagana obsada: 100 roślin/m2.

Wars – łubin wąskolistny, odmiana pastewna, średniowczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, rozgałęziająca się, bardzo wysoki wyróżniający się plon nasion.Nnr 1 w PDOiR 2014 – 105 proc. wzorca w plonie nasion (wśród odmian niesamokończących) i średnio 107,3 proc. wzorca w latach 2014, 2013 i 2012. Rośliny wyższe od przeciętnej, sztywne, o kwiatach niebieskich i strąkach niepękających, polecana do uprawy na terenie całego kraju, przydatna do uprawy z pszenżytem, tolerancyjna na choroby fuzaryjne, a także jako jedna z dwóch na choroby wirusowe. Nasiona szare przeciętnej wielkości, o bardzo niskiej zawartości alkaloidów (jedna z najniższych), wymaga obsady – 100 roślin/m2.

Heros – łubin wąskolistny, odmiana pastewna, o najdrobniejszych nasionach ze wszystkich odmian łubinu co znacznie zmniejsza koszty wysiewu, niewrażliwa na opóźnienie siewu. Nr 2 w PDOiR 2014 – 104 proc. wzorca w plonie nasion, średnio 106,6 proc. wzorca w PDOiR w latach 2014 (104 proc.), 2013 (111 proc.) i 2012 (105 proc.). Rośliny dość niskie, bardzo sztywne, rozgałęziające się, wcześnie i równomiernie dojrzewające. Polecana do uprawy na terenie całego kraju, tolerancyjna na choroby fuzaryjne. Strąki niepękające, kwiat koloru sinobiałego, nasiona białe bardzo drobne, zawartość białka średnia, tłuszczu nieco poniżej średniej, alkaloidów nieco powyżej średniej, wymaga obsady: 100 roślin/m2.

Boruta – łubin wąskolistny odmiana pastewna, nasienna, średniowczesna, bardzo równomiernie dojrzewająca. Strąk całkowicie niepękający, rośliny nierozgałęziające się, wysokie, kwiat koloru kremowego, nasiona białe o przeciętnej wielkości i zawartości białka oraz niskiej zawartości alkaloidów. Nadaje się także do wysiewu w poplonach, tolerancyjna na choroby fuzaryjne, wymagana obsada: 120 roślin/m2.

Zeus – łubin wąskolistny, odmiana pastewna, nasienno-zielonkowo, równomiernie dojrzewająca, stabilnie plonująca (średnio 102 proc. wzorca w PDOiR w latach 2012-2014). Odmiana wczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, rośliny rozgałęziające się, zalecana jest także do wysiewu w poplonach ze względu na bardzo szybkie tempo wzrostu i wysokie rośliny rozgałęziające się, kwiat kremowy, strąk niepękający. Zmniejszona wrażliwość na choroby fuzaryjne i antraknozę, nasiona białe o przeciętnej zawartości białka i obniżonej zawartości włókna, wymagana obsada: 100 roślin/m2.

Dalbor – łubin wąskolistny, odmiana pastewna, drobnonasienna, wczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, rozgałęziająca się i równomiernie dojrzewająca. Rośliny średniej wysokości, sztywne, o kwiatach niebieskich i strąkach niepękających. Polecana do uprawy na terenie całego kraju, tolerancyjna na choroby fuzaryjne, przydatna do mieszanek z jęczmieniem. Nasiona drobne (MTN ok. 130 g) koloru beżowo-szarego o nieco podwyższonej zawartości białka i bardzo niskiej (jednej z najniższych) zawartości alkaloidów i obniżonej zawartości włókna, wymagana obsada: 100 roślin /m2.

Neptun – łubin wąskolistny odmiana pastewna, wczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, rozgałęziająca się, rośliny wysokie, szybko rosnące o przeciętnej odporności na wyleganie, bardzo równomiernie dojrzewające. Polecana do uprawy w całym kraju, także na północy i pogórzu. Rośliny o kwiatach niebieskich i strąkach niepękających. W wynikach PDOiR (proc. wzorca w plonie nasion): 2014 – 103 proc., 2013 – 102 proc., 2012 – 105 proc. Nasiona większe od przeciętnej, koloru szarego o podwyższonej zawartości białka (pow. 32 proc.) i obniżonej zawartości włókna, wymagana obsada: 100 roślin/m2.

Łubin żółty

Perkoz – łubin żółty, odmiana pastewna, bardzo wczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, rośliny nierozgałęziające się (samokończące), wyższe od przeciętnej, bardzo równomiernie dojrzewające. Kwiat pomarańczowy, nasiona szare, nakrapiane z półksiężycem, średniej wielkości (MTN ok. 137 g), zawartość tłuszczu nieco wyższa od przeciętnej, bardzo niska zawartość alkaloidów. Zalecana szczególnie do uprawy na północy kraju ze względu na wczesność i równomierność dojrzewania, nadaje się do uprawy w mieszankach z łubinem wąskolistnym Kalif, Bojar, Graf oraz pszenżytem jarym, wymaga podwyższonej obsady: 120 roślin/m2.

Lord – łubin żółty odmiana pastewna, wczesna, niewrażliwa na opóźnienie siewu, rośliny rozgałęziające się o średniej wysokości. Kwiat pomarańczowy, nasiona nieco drobniejsze od przeciętnej o wyższej zawartości białka. Przeznaczona do uprawy w całym kraju, wymaga obsady 90-100 roślin/m2.

Łubin biały

Butan – łubin biały, odmiana pastewna, wczesna, pierwsza niewrażliwa na opóźnienie siewu, rośliny o krótkich pędach bocznych, niewykazujące nadmiernej bujności, krótszy o 2-14 dni okres wegetacji, w stosunku do odmian tradycyjnych. Zmniejszona wrażliwość na choroby fuzaryjne, zmniejszona o około 30-40 proc. zawartość alkaloidów, ma lepszą wartość paszową, wysoka zawartość białka (32-37 proc.) i tłuszczu (10-12 proc.), wymagana obsada: 70-80 roślin/m2, tj. wysiew około 200-250 kg/ha.

Boros – łubin biały odmiana pastewna, bardzo wczesna, tolerancyjna na opóźnienie siewu. Ze względu na brak rozgałęzień bardzo równomiernie dojrzewająca, nieprzedłużająca wegetacji, bardzo dobrze plonująca w sprzyjających warunkach glebowo-wilgotnościowych. Kwiat koloru szaro-niebieskiego, strąk niepękający, łatwo omłacający się, nasiona duże, o bardzo niskiej zawartości alkaloidów, wysokiej zawartości białka (28-34 proc.) i tłuszczu (11-13 proc.), wymaga obsady 90-100 roślin/m2, tj. wysiew około 300-350 kg nasion/ha.

Groch siewny

Milwa – groch siewny, plenna odmiana pastewna, wczesna, wąsolistna, rośliny o wysokości 75-80 cm, sztywnej łodydze. Odmiana wcześnie i bardzo równomiernie dojrzewająca, przydatna do uprawy w całym kraju, polecana także do uprawy w mieszankach ze zbożem (np. 135 kg grochu + 40 kg jęczmienia + 60 kg pszenicy na 1 ha). Mało wrażliwa na mączniaka rzekomego i bardzo tolerancyjna na szarą pleśń. Kwiat różowy, nasiona jasno-brązowe, MTN około 250 g, zawartość białka ok. 22,5 proc., wymagana obsada: 105 roślin/m2.

Model – groch siewny, odmiana pastewna, wąsolistna, wczesna, najsztywniejsza i jedna z najwyżej plonujących odmian grochów pastewnych. Rośliny wąsolistne wyższe od przeciętnej (90-100 cm), o największej sztywności. Kwiat fioletowy, nasiona oliwkowo-brązowe, średniej wielkości, wysoka tolerancja na askochytozę i mączniaka rzekomego grochu, wymagana obsada:105 roślin/m2.

Muza – groch siewny, odmiana pastewna wąsolistna o roślinach bardzo wysokich i bardzo sztywnych. Pierwsza odmiana łącząca bardzo dużą plenność, bujność i sztywność. Rośliny wysokie o dużej masie zielonej pozostawiające znakomite stanowisko, co ważne zwłaszcza dla gospodarstw ekologicznych. Przydatna do uprawy z dodatkiem owsa na zielonkę i suche ziarno dla bydła, a także w poplonach, dobra sztywność roślin – odporność na wyleganie. Nasiona koloru cielistego ze znaczkiem o MTN ok. 230 g, o zawartości białka ok. 23 proc., o obniżonej zawartości włókna, zalecana do uprawy w całym kraju, wymagana obsada 90-100 roślin/m2.