Zgodnie z obowiązującym prawem powierzchnia gospodarstwa rodzinnego w Polsce wynosi nie więcej niż 300 ha. Z kolei ze skarbu państwa można kupić nie więcej niż 500 ha.

W ustawie chcemy zawrzeć zapisy, które pozwolą na nabywanie gruntów rolnych z ANR przez dzierżawców – powiedział Plocke.

Plocke podkreśla, że kształt przepisów zostanie wypracowany w Sejmie. Jego zdaniem powinien być zdjęty górny pułap blokujący sprzedaż państwowych gruntów.

Zmiana przepisów ułatwi Agencji wykonanie zadań budżetowych – mówi Tomasz Nawrocki, prezes ANR.

ANR ma sprzedać blisko 300 tys. gruntów w 2011 roku. Wywiązanie się ANR z tego zadania jest jej głównym celem.

W związku z ustawami okołobudżetowymi Agencja po raz pierwszy w tym roku będzie podlegała innemu systemowi finansowemu.

Uzyskane ze sprzedaży pieniądze będzie co kwartał odprowadzała do budżetu państwa.  

Średni czynsz dzierżawny starych umów wynosi obecnie 3 dt pszenicy z hektara.