Uprawa odmian odpornych pozwala na znaczne obniżenie nasilenia chorób, zwiększenie plonów średnio o ok. 10% i poprawę stabilności plonowania.

W hodowli nowych odmian jęczmienia istotne znaczenie ma odporność na choroby, a szczególnie na mączniaka prawdziwego powodowanego przez grzyba Blumeria graminis f. sp. hordei. Istnieje potrzeba wprowadzania nowych źródeł odporności na choroby, oraz właściwego wykorzystania tych źródeł w celu zapewnienia trwałości odporności. Odmiany miejscowe stanowią wartościowe źródło efektywnych genów odporności na choroby.

W ostatnich dziesięcioleciach, hodowcy jęczmienia w całej Europie w swoich programach hodowlanych powszechnie wykorzystywali genotypy, których odporność uwarunkowana była recesywnym genem mlo.

W Pracowni Genetyki Stosowanej i w Pracowni Gromadzenia i Oceny Roślin w IHAR-PIB, przebadano łącznie ponad 4000 odmian miejscowych, z których wyselekcjonowano 197 linii charakteryzujących się efektywną odpornością na populację mączniaka prawdziwego w Polsce. Wyselekcjonowane i scharakteryzowane źródła genetycznej odporności stanowią cenny materiał wyjściowy do hodowli odpornościowej jęczmienia.

Temat hodowli odpornościowej jęczmienia ozimego będziemy kontynuowali w portalu farmer.pl