Działalność spółki Hodowla Roślin Kalinowa oparta jest na produkcji rolnej (roślinnej i zwierzęcej) na obszarze 556,4 ha, obejmującym gospodarstwa Kalinowa i Kobylniki, w tym 526,7 ha stanowią grunty dzierżawione od Agencji Nieruchomości Rolnych.

W produkcji roślinnej przeważają zboża (pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy, żyto oraz rzepak), a ich wielkość produkcji w ciągu roku wynosi około 2200 ton. Stan odchowywanego młodego bydła mięsnego w ciągu roku wynosi około 350 szt.

Przychody spółki za 2009 rok wyniosły 2,02 mln zł.