• Tajfun i Bohun to pierwsze historycznie odmiany jęczmienia ozimego w ofercie HR Strzelce.
  • Impresja jest jedną z nielicznych nowych odmian pszenicy z grupy A o wysokiej zimotrwałości.
  • Pszenica Euforia od momentu pojawienia się na rynku jest jedną z najchętniej wybieranych odmian.

W czasie zorganizowanych w Strzelach Dni Pola dyrektor Działu Marketingu i Rozwoju Produktu Hodowli Roślin Strzelce, Marek Luty, przedstawił trzy najważniejsze nowe odmiany zbóż ozimych w ofercie firmy. Wśród nowości są dwie odmiany jęczmienia ozimego - Tajfun oraz Bohun - oraz nowa odmiana pszenicy ozimej - Impresja.

Zmieniający się klimat sprzyja uprawie jęczmienia ozimego

Do tej pory wybór wśród odmian jęczmienia ozimego ograniczony był praktycznie tylko do odmian zagranicznych. Zmieniający się klimat sprawia jednak, iż jęczmień ozimy staje się atrakcyjnym gatunkiem uprawnym dla rolników. Ponieważ coraz częściej mamy do czynienia z łagodnymi zimami, ryzyko wymarznięcia jęczmienia ozimego jest niewielkie. Temu gatunkowi może się również udać "uciec" przed późnowiosennymi suszami. Hodowcy postanowili zatem rozwijać ten segment hodowli i nasiennictwa.

Efektem prac jest pojawienie się po raz pierwszy w historii w ofercie Hodowli Roślin Strzelce odmian jęczmienia ozimego. Jak podkreślił Marek Luty, odmiany Tajfun i Bohun stanowią bardzo dobrą alternatywę paszową dla jęczmienia jarego dzięki wysokiemu plonowi białka z hektara. Obie odmiany charakteryzują się stabilnym i wiernym plonem ziarna zarówno w sezonach suchych, jak i optymalnych.

W materiał siewny tych odmian rolnicy będą mogli zaopatrzyć się już w przyszłym roku, tj. 2022.

Dzięki wysokiej zawartości białka nowe odmiany jęczmienia ozimego są bardzo dobrym komponentem paszowym (fot. JŚ-S).
Dzięki wysokiej zawartości białka nowe odmiany jęczmienia ozimego są bardzo dobrym komponentem paszowym (fot. JŚ-S).

Odmiany pszenicy odpowiadające na wyzwania Zielonego Ładu

Podczas swojego wystąpienia Marek Luty podkreślił wysoką pozycję odmiany Euforia na rynku. Ta odmiana pszenicy ozimej trzeci rok z rzędu, praktycznie od razu od momentu pojawienia się w ofercie, jest jedną z najchętniej wybieranych przez rolników odmian. Według hodowców ze Strzelc Euforię wyróżnia stabilność uzyskiwanych plonów i cech jakościowych, wysoka zimotrwałość i odporność na choroby.

Hodowla odmian odpornych na choroby jest niezwykle istotna z perspektywy wymogów Zielonego Ładu (fot. JŚ-S).
Hodowla odmian odpornych na choroby jest niezwykle istotna z perspektywy wymogów Zielonego Ładu (fot. JŚ-S).

Pożądane przez rolników cechy ma łączyć w sobie także "młodsza siostra" Euforii, czyli Impresja. Najnowsze dzieło Hodowli Roślin Strzelce jest jedną z nielicznych nowych odmian pszenicy z grupy A o wysokiej zimotrwałości (5,0 w skali 9-stopniowej). Atutem pszenicy Impresja ma być także wysoka odporność na szereg chorób grzybowych, np. rdzę żółtą. Uzyskiwana dzięki pracom hodowlanym wysoka zdrowotność odmian pozwala na zmniejszenie nakładów na ochronę fungicydową, co wpisuje się w najważniejsze założenia Zielonego Ładu. Wysoka odporność Impresji na choroby podstawy źdźbła ma chronić przed spadkiem plonu w przypadku uprawy pszenicy w monokulturze.