Różne lokalizacje centrów hodowlanych w Europie pozwalają na ukierunkowane prowadzenie hodowli, w zależności od rynku, na który przewiduje się wprowadzenie odmian tak, by hodowla odpowiadała potrzebom lokalnych odbiorców, a odmiany były jak najlepiej dostosowane.

Hodowlą jęczmienia mieszańcowego na obszarze Europy Centralnej zajmuje się stacja hodowli i rozwoju Syngenta Seeds GmbH w Bad Salzuflen, gdzie oprócz jęczmienia pracuje się nad mieszańcami rzepaku i buraków. Stacja rozpoczęła swoją działalność w 1967 roku, obecnie zatrudnia 150 osób, na obszarze 1000 ha znajdują się szkółki hodowlane, prowadzona jest produkcja nasienna, badania porównawcze.

Prace hodowlane nad pszenicą ozimą trwają m.in. w Niemczech, w stacji hodowli i rozwoju Syngenta Seeds GmbH w Hadmersleben. W laboratoriach, szklarniach 28 pracowników zajmuje się procesem od hodowli do przygotowania ziaren pszenicy konwencjonalnej na 60 ha gruntów i nasion rzepaku mieszańcowego na 40 ha.

Początki hodowli w Hadmersleben datuje się na 1889 rok, w 1920 r. rozpoczęto rekombinację odmian, a proces hodowlany z powodzeniem trwa do dziś. Stacja prowadzi także hodowlę zachowawczą odmian pszenicy. Rośliny rzepaku i pszenicy testowane są w doświadczeniach na terenie całych Niemiec, oraz także w Polsce. Na terenie Niemiec 6 osób zajmuje się hodowlą rzepaku, 1 prowadzi hodowlę buraka, 1 kukurydzy, 5 jęczmienia, 4 pszenicy. Globalnie firma zatrudnia ok. 80 hodowców.