Kraje te wybrały opcję I wyjścia w uprawy GMO (opt-out) tj. zgłoszenie wyłączenia z dystrybucji (państwa lub regionu) zatem i uprawy danej odmiany producentowi nasion.

- Wytwórcy mieli jeden miesiąc na odpowiedź tj. do 5 listopada br., ale nie zgłosiły sprzeciwu. Druga możliwość zakazu tj. opcja II zakłada wprowadzenie narodowego zakazu uprawy na podstawie przyczyn etycznych, ochrony środowisk przyrodniczych, celów polityki rolnej i ochrony środowiska, przyczyn socjalnoekonomicznych i współistnienia np. GMO z rolnictwem ekologicznym – informuje FAMMU/FAPA.

Na uwolnienie od GMO zdecydowały się takie państwa jak: Łotwa, Grecja, Chorwacja, Francja, Austria, Węgry, Holandia, Litwa, Belgia (Walonia), Wlk. Brytania (Szkocja, Walia i Irlandia Płn.), Bułgaria, Niemcy (poza badaniami), Cypr oraz Włochy, Dania, Słowenia, Luksemburg i Malta, jak również i Polska.

- Wyłączenie z uprawy praktycznie obejmuje jedyną dopuszczoną do uprawy odmianę GMO kukurydzę MON810 (uprawiana głównie w Hiszpanii na paszę) oraz kilka innych odmian oczekujących na autoryzację (kukurydze 1507, 59122, 1507x59122, Bt11, Bt11xMIR604xGA21, GA21, MIR604) – informują analitycy.