Szczepienie nasion soi  bakteriami brodawkowymi, jest ważnym zabiegiem agrotechnicznym, który ma wiele korzystnych aspektów. Przede wszystkim wpływa na zwyżkę plonów, ale również ogranicza stosowanie nawozów azotowych, a więc redukuje zanieczyszczenie wód gruntowych.

Bakterie brodawkowe, żyjące symbiotycznie na korzeniach roślin bobowatych, wyróżnia zdolność do wiązania azotu atmosferycznego. Związany azot cząsteczkowy ulega zredukowaniu do amoniaku (NH3) i w dalszym przekształceniu do formy azotanowej (NO) przyswajalnej przez rośliny. W drodze dalszych procesów powstaje z niego białko, gromadzone w znacznej części w nasionach tych roślin. Po obumarciu brodawek, część azotu trafia do gleby podnosząc jej zasobność w ten składnik. W połączeniu z strukturotwórczym działaniem systemu korzeniowego tych roślin na glebę wywołuje to wzrost jej sprawności i żyzności.

W polskich glebach nie występują bakterie brodawkowe żyjące w symbiozie z soją. Zatem szczepienie nimi materiału siewnego tej rośliny jest zabiegiem niezbędnym. Jest to bardzo ważny czynnik wpływający w zdecydowany sposób na wysokość plonu nasion soi. Tylko stosowanie szczepionek bakteryjnych (inokulantów) gwarantuje powstawanie na korzeniach brodawek, w których bakterie wiążą azot atmosferyczny. Konieczność tę potwierdzają  badania naukowców z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG). Badacze analizowali efekty współżycia soi z różnymi szczepami bakterii Bradorizobium japonicum (78B, L, PO, PR, 138, 110, 94, CB82, KR i II). Aczkolwiek wszystkie szczepy przyczyniły się do wzrostu intensywności brodawkowania oraz plonu nasion, to skala oddziaływania okazała się różna.

Najpopularniejszą w kraju szczepionką bakteryjną jest Nitragina, którą można zakupić w IUNG, zaznaczając do którego gatunku np. soi, jest potrzebna. Jej stosowanie jest szczególnie uzasadnione wówczas, gdy na danym polu nigdy wcześniej nie uprawiano soi. W warunkach niskiego pH gleby (poniżej 6,5) podjęcie symbiozy miedzy roślinami a bakteriami przebiega słabo, co przekłada się na niski plon nasion. Zatem chcąc uprawiać tę roślinę, należy wcześniej glebę odkwasić. Trzeba też pamiętać, że szczepienie najlepiej przeprowadzić 24 godziny przed siewem i pod dachem. Chodzi o nie wystawianie zaszczepionych nasion na promienie słoneczne, które dla bakterii (glebowych) są zabójcze.

Z uwagi na coraz większe zainteresowanie rolników produkcją soi firmy specjalizujące się w produkcji środków ochrony jak również hodowlano-nasienne opracowały stosowane szczepy bakteryjne. Dla przykładu firma Saatbau stosuje specjalny system inokulacji materiału siewnego bakteriami brodawkowymi o nazwie Fix Fertig. Według zapewnień tego producenta, szczepionka Rhizobium NPPL HiStick aplikowana jest dokładnie na zarodek ziarna i pozostaje aktywna przez 3 miesiące.

Z kolei w asortymencie firmy BASF dostępna jest szczepionka bakteryjna o nazwie HiStic Soy przeznaczona wyłącznie do nasion soi. Producent zaleca dawkę 0,4 kg/ 100kg nasion. Szczepienie powinno być wykonane bezpośrednio przed siewem bez użycia wody chlorowanej. Dla zagwarantowania dobrego brodawkowania, firma zaleca odstąpienie od przedsiewnego stosowania na polu gnojowicy, oraz innych nawozów pochodzenia organicznego. Bakterie symbiotyczne mając w glebie obfite zasoby azotu, nie znajdują powodu dla którego miałyby zasiedlać korzenie roślin.