Tymi firmami są: Syngenta Polska i Saaten Union Polska. Zapytaliśmy zatem ich przedstawicieli, jakie odmiany ze swojej oferty polecają do siewu w tym roku i czym różni się uprawa jęczmienia ozimego mieszańcowego od populacyjnego.
czym się różni?

Odmiany hybrydowe jęczmienia mają przeznaczenie paszowe. Mają też wyższy potencjał plonowania od odmian tradycyjnych. Wykształcają bujny system korzeniowy, przez co głębiej penetrują glebę i tym samym lepiej wykorzystują zapasy wody zgromadzonej zwykle po zimie. Bardziej rozbudowany system korzeniowy lepiej też przewodzi substancje pokarmowe, co skutkuje silniejszym krzewieniem i większą liczbą źdźbeł kłosonośnych. Wśród zalet uprawy jęczmienia, nie tylko mieszańcowego, można wyróżnić krótszy okres wegetacji w stosunku do innych gatunków zbóż ozimych, co wynika z szybkiego wzrostu i rozwoju roślin, a tym samym możliwość szybkiego zebrania go z pola, gdyż jęczmień jest pierwszym gatunkiem zbóż, który „idzie pod kosę” podczas żniw. Rolnik ma zatem więcej czasu na przygotowanie do siewu rośliny następczej.

Ich wadą jest zwykle słabsza zimotrwałość, która może przyczynić się w warunkach ostrej zimy do strat pozimowych. Poza tym nie bez znaczenia jest też konieczność corocznego zakupu kwalifikowanego materiału siewnego, który jest też zwykle droższy w porównaniu z odmianami populacyjnymi.

Polecane odmiany

Firma Syngenta w 2020 r. rekomenduje cztery odmiany jęczmienia hybrydowego w technologii Hyvido. Pierwsza to SY Baracooda (typ jednokłosowy) – nowość 2019, odmiana trzeciej generacji dająca dalszy postęp w plenności. Odznacza się ona dużą masą 1000 ziaren oraz masą hektolitra. Charakteryzuje się też dużą odpornością na choroby, zimotrwałością oraz zdolnością do szybkiej regeneracji po zimie. Norma wysiewu przy siewie wczesnym (10-15 września) – 160-190 roślin docelowych/m2; siew optymalny (16-25 września) – 190-240 roślin docelowych/m2; siew opóźniony (26 września-5 października) 240-310 ziaren/m2. Druga to SY Galileoo (typ o gęstym łanie) z roku 2018, która jak podaje hodowca, oprócz wysokich plonów (najwyższe plony w doświadczeniach rejestracyjnych w Niemczech 2018 r.) na obu poziomach agrotechniki odznacza się też zimotrwałością. Cechują ją też dobre: odporność na choroby oraz jakość ziarna (waga hektolitra – 66 kg/hl, średnia z 24 pól). Norma wysiewu przy siewie wczesnym (10-15 września) – 140-180 ziaren/m2; siew optymalny (16-25 września) – 180-220 ziaren/m2; siew opóźniony (26 września-5 października) – 220-280 ziaren/m2. Trzecia Toreroo (typ o gęstym łanie) znana jest na rynku od kilku lat. Jak podaje firma, odznacza się stabilnym i wiernym plonowaniem w różnych latach i lokalizacjach. Łączy w sobie niewielką podatność na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia ze zwiększoną odpornością na wyleganie oraz stabilnością źdźbeł i dokłosia. Czwartą jest odmiana Wootan (typ jednokłosowy), która również sprawdza się w uprawie od kilku sezonów. Jak informuje hodowca, odmiana osiągnęła w Niemczech najwyższe wyniki plonowania we wszystkich trzech latach badań rejestracyjnych na obu poziomach intensywności. Wootan jest mało podatny na wyleganie i ma wysoką liczbę ziaren w kłosie. Należy zaznaczyć, że hodowca rekomenduje, aby wyższe normy wysiewu stosować w Polsce Wschodniej, gdzie siewy powinny być zakończone 30 września.

W sezonie 2020 firma Saaten-Union Polska poleca nową, wielorzędową odmianę SU Hylona F1, która pochodzi z katalogu CCA. Została ona zarejestrowana w 2018 r. w Czechach, w 2019 r. w Niemczech oraz na Węgrzech. SU Hylona F1 charakteryzuje się wysokim poziomem plonowania na obu poziomach agrotechniki, średnio do 104 proc. wzorca (wg doświadczeń rejestrowych UKZUZ, Czechy). Ponadto sprawdza się na nieco słabszych, bardziej kwaśnych stanowiskach. Odmiana cechuje się intensywnym rozwojem jesiennym, dzięki czemu może być wysiewana również w terminach późniejszych. Dzięki tej cesze możliwy jest wybór dogodniejszego terminu siewu ze względu na warunki pogodowe lub korzystniejsze rozłożenie jesiennego spiętrzenia prac. Warto zwrócić uwagę również na wysoką ogólną zdrowotność SU Hylona F1 – średni poziom odporności na najważniejsze choroby jęczmienia ozimego to 7,6 pkt wg COBORU. Z uwagi na długość źdźbła (ok. 101 cm) rekomenduje się stosowanie wyższej dawki regulatorów wzrostu (lub uwzględniając warunki pogodowe również drugiej aplikacji w fazie BBCH 39, tj. liścia flagowego). Zimotrwałość tej kreacji odmianowej została określona na poziomie 5-5,5 pkt (wg COBORU).